Vigtige beslutninger på velbesøgt generalforsamling i Enhedslisten Aalborg

Godt 35 medlemmer af Enhedslisten Aalborg trodsede hedebølgen og mødte op til afdelingens generalforsamling den 27. juni i Medborgerhuset. Der var masser af gode og konstruktive diskussioner og der blev også truffet en række vigtige beslutninger.

På generalforsamlingen blev der i enighed vedtaget at oprette Rød Fond Aalborg (link-klik), som fremover skal støtte folkelige græsrodsaktiviteter i Aalborg e med deltagelse af mennesker eller organisationer fra Aalborg. Der blev i 2020 afsat 30.000 kroner til denne fond og det blev vedtaget, at 5.000 kroner afsættes til at uddele en græsrodspris, som uddeles i forbindelse med Enhedslisten Aalborg årlige nytårskur.

Som konsekvens af den stigende aktivitet på den ekstreme højrefløj i Nordjylland vedtog generalforsamlingen også at bevillige 5.000 kroner til Redox arbejde med at afsløre og dokumentere denne højrefløjs aktiviteter.

Både bestyrelsens og den Kommunalpolitiske Baggrundsgruppes beretninger blev enstemmigt vedtaget efter en forholdsvis kort debat.

Fremadrettet blev der vedtaget en proces for valg af spidskandidater til byrådsvalget i 2021. Der afholdes i starten af 2021 en vejledende urafstemning for at finde de 3 øverste kandidater til vores liste. De endelige beslutning sker på generalforsamlingen i 2021.

Et forslag om at al mad ved arrangementer i Enhedslistens Aalborg skal være vegansk af hensyn til klimaet blev ikke vedtaget. I stedet blev det vedtaget, at vi skal tilstræbe at servere økologisk vegansk mad og når det ikke er muligt, skal der serveres økologisk vegetarisk mad.

Lasse Olsen skal på barselsorlov i starten af 2021. Anna Aaen træder ind i byrådet som suppleant. Generalforsamlingen skulle tage stilling til, hvem der skulle erstatte Lasse som rådmand i orlovsperioden. Her fik Per 18 stemmer, mens Anna fik 11 stemmer, så det bliver Per, der vikarierer for Lasse som Rådmand.

Arbejdsplanen for den Kommunalpolitiske Baggrundsgruppe (KBG) blev vedtaget enstemmigt.

Arbejdsplan For Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe (KBG), Enhedslisten Aalborg 2020 2021

Det blev Arbejdsplanen for afdelingen også.

Arbejdsplan Enhedslisten Aalborg 2020 2021

Det blev tilføjet, at vi skulle arbejde for at skabe lokal aktivitet blandt vores medlemmer i Nørresundby/Løvvangen, Hals, Svenstrup og Nibe. Forudsætningen er, at der er interesse for dette blandt medlemmerne i områderne. Vi vil også prioritere det antiracistiske arbejde. Af hensyn til klima og miljø vil vi fremover satse på papirløse møder.

Vi valgte en bestyrelse, som består ad 12 personer. Det blev Rosalina, Asghar, John, Kim, Søren, Susanne, Svend, Per, Rasmus, Jeppe, Zeinab og Lisbeth.

Til den Kommunalpolitiske Baggrundsgruppe valgte generalforsamlingen: Rosalina, Cæcilie, Zeinab, Victor, Ezra og Søren. Suppleanter blev Flemming, Michael, Jan og John. Da suppelanterne alle tilkendegav, at de fortsat vil deltage aktivt i arbejdet, har vi både sikret fornyelse og større mangfoldighed i baggrundsgruppen og sikret kontinuiteten.

Per Clausen