Vigtige sejre i byrådet

Gruppeformand, Per Clausen

På byrådsmødet den 25. februar slog borgmester Thomas Kastrup fast, at så længe Enhedslisten ikke er med i budgettet i Aalborg Kommune, skal vi ikke forvente at få indflydelse i Aalborg Byråd. Sandheden er heldigvis en anden. Inden for de seneste 14 dage har vi været med til at påvirke en række vigtige beslutninger.

Rådmand, Lasse Olsen

Kommunalt ejet geotermianlæg
Efter flere års hårdt arbejde er det lykkedes rådmand Lasse Olsen at komme igennem med, at det er det kommunalt ejede Aalborg Energi, der skal drive det kommende geotermianlæg i Aalborg. Dette står i skærende modstrid til situationen i Århus, hvor driften af dette af overladt til AP Møller og hvor AP Møller nu vil have lov til at skrue op for varmeprisen til fordel for AP Møllers profit og til skade for varmeforbrugerne.

Ældre og mennesker med handicap
Vigtige resultater til fordel for ældre og mennesker med handicap Da forslaget om at skære ned på klippekortet til ældre hjemmeboende dukkede op, var vi de første, der protesterede og efter er længere forløb, er det nu lykkedes at lande en løsning, hvor denne forringelse er blevet tager af bordet.

TV2 Nord har gennem længere tid kørt en afslørende serie om behandlingen af mennesker med handicap i forhold til den såkaldte BFA-ordning. Vi har været med til at sikre, at der nu rettes op på den måde borgerne behandles på og at tildelingen af hjælp fremover sker på en fleksibel måde, hvor der tages hensyn til hele borgerens livssituation

Færre karakter – mere feedback
I Skoleudvalget blev der taget godt imod et forslag fra os om, at vi skulle opfordre kommunens skoler til at reducere antallet af karakterer og i stedet fokusere meget mere på feedback. Formålet er at reducere det psykiske pres på eleverne, reducere karakterræset og få mere kvalitet i undervisningen og opfølgningen på denne.

Principfaste og pragmatiske
Disse resultater viser, at man sagtens kan kombinere en principfast linje, hvor vi afviser at være med til at gennemføre forringelser med en pragmatisk linje, hvor vi udnytter alle muligheder for at opnå konkrete resultater til fordel for byens borgere.