Voldsomme forringelser på folkeskolen skal opgives

  • Det sparekatalog, som de andre partier i byrådet har vedtaget skal udarbejdes, indeholder spareforslag på folkeskolens område på over 30 millioner kroner.
    Spareforslagene rammer både den fagdelte og den understøttende undervisning og vil føre til færre lærere og pædagoger på skolerne.
    Der er desværre ingen tvivl om, at besparelserne vil føre til dårligere undervisning, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
  • Herudover betyder sparekataloget, at det endnu en gang bliver dyrere for familierne at få passet børnene i DUS ordningerne og at lærere og pædagoger får dårligere arbejdsforhold, fortsætter Per Clausen.
  • I en situation hvor alt tyder på, at kommunerne får tilført flere penge i 2020, end de har har haft i 2019, virker det besynderligt at udarbejde et sådant sparekatalog, før forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL overhovedet er startet, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. : 31 67 50 08