Top 10 Kandidater

Top 10 Kandidater

1: Per Clausen, 62

Jeg er medlem af Aalborg Byråd for Enhedslisten. Jeg er gruppeformand for Enhedslisten og medlem af Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Jeg har i denne byrådsperiode også arbejdet med byplanlægning samt forholdene for ældre og mennesker med handicap.

Jeg bor i Vestbyen og er meget aktiv i kampen mod en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm og et parkeringshus på Fjordmarken.

Jeg er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt bestyrelsen i Enhedslisten i Aalborg og Nordjylland.

Jeg er formand for Magistrenes Arbejdsløshedskasse og medlem af bestyrelsen i Magistrenes Pensionskasse.

Jeg var formand for Dansk Magisterforening fra 1994-2001 og medlem af folketinget for Enhedslisten i 2005-2015.

 • Byrådsmedlem: Medlem af Beskæftigelses, Skole udvalget og Familie- og socialudvalget.
 • Mail: [email protected]
 • Telefon: 3167-5008

2: Lasse Puertas Navarro Olsen, 37

Jeg bor i Øgadekvarteret med mine to børn.

Er uddannet socialrådgiver (2007) og cand.scient.adm. (2013). Har siden januar 2014 været medlem af Byrådet for Enhedslisten og rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen.

Jeg har tidligere arbejdet som presserådgiver i Enhedslistens folketingssekretariat, som socialrådgiver, som radiojournalist og som pædagogmedhjælper.

Jeg har været aktiv på den aalborgensiske venstrefløj siden midten af 90’erne, i Enhedslisten siden 2003. Tillidsrepræsentant i Aalborg Kommune 2007-2009, Uddannelsespolitisk ordfører for Studentersamfundet på Aalborg Universitet 2010-2012. Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse 2011-2013 og 2016-?.

 • Byrådsmedlem, Rådmand for Miljø og Energi og medlem af Magistraten
 • Mail: [email protected]
 • Telefon: 2684-5955

3: Anna Aaen, 34

Bor i Vaarst sammen med min kæreste og vores to børn Norah på 3,5 år, og Albert på 2 år.

Jeg er uddannet biolog og arbejder til dagligt som vandløbsmedarbejder i Frederikshavn Kommune.

Det er vigtigt for mig at mine børn har et trygt sted og være når jeg er på arbejde, daginstitutioner skal ikke være stordrift, de skal have nærhed og en tryg dagligdag.

Vi forsøger at leve miljøbevist, vi har et par høns, og de lever hovedsageligt af børnenes madrester, til gengæld får vi æg. Jeg kan godt lide at vi ikke behøver og smide mad ud.

Aalborg kommune har taget nogle vigtige skridt på vejen til at blive en grøn kommune, og jeg sætter stor pris på at bo i en kommune der giver mulighed for, at vælge at leve miljøbevist.

4: Nicolai L. Sejrup, 26

Født og opvokset i Nibe, og nu bosat i Aalborg Vestby.

Jeg er faglært anlægsgartner, og arbejder ved Aalborg kommune i Entreprenørenheden.

P.t. sidder jeg i Enhedslistens kommunalpolitiske baggrundsgruppe, og har gjort det i 3 år. Jeg har særligt haft fokus på kommunens politiker vedrørende natur, miljø, bæredygtighed og energi.

Tidligere har jeg også siddet i samrådet i Aalborg midtby.

Jeg har været aktiv omkring Vældfærdsalliancens aktiviteter lokalt i Aalborg, og fortsætter glædeligt det arbejde fremadrettet, for at sikre kommunernes mulighed for rent faktisk at levere en service, vi kan være bekendt.

5: Khadra Jamal Farah, 39

Bor i Aalborg og er mor til to, Anna er 13 år og Simone er 19 år.

Jeg er uddannet socialpædagog, forældrecoach og fungerer til daglig som familiekonsulent og arbejder med nytilkomne flygtninge i Aalborg kommune.

Jeg er medlem af Aalborg kommunes Integrationsråd. Integrationsrådets formål er bl.a. at rådgive byrådet og kommunens forvaltninger.

Jeg er også Flygtningeambassadør og holder oplæg og foredrag for Aalborg kommunens ansatte om det at være tidligere flygtning. Jeg kom til Danmark som uledsagedeflygtning i 1991.

Jeg har på personligt og fagligt plan erfaret hvor vigtig en rolle pædagoger og lærer spiller i børn og unges liv som primaomsorgspersoner. Jeg er optaget og engageret i socialpolitik, – særligt Børn og unge i udsatte positioner. Samt Ligestillingspolitik mellem etnicitet, religion,køn og socialbaggrund.

Lige muligheder for alle. Forskellighed er en styrke.

6: Flemming Gade, 64

Efterlønsmodtager, bor i Aalborg Vestby. Gift med Lone, som jeg har været sammen med siden 1973. Far til 3 børn, og farfar/morfar til 3 børnebørn.

Jeg blev politisk aktiv den 3. oktober 1972.

Uddannet som pædagog i 1977 og har hele mit arbejdsliv arbejdet med børn og unge, som pædagog og som institutionsleder. Det er også det område der har min særlige interesse, både i forhold til hvilke vilkår vi byder kommunens børn og unge, men i høj grad også de vilkår vi giver de ansatte i kommunen, som er beskæftiget inden for dette ekstremt vigtige område.

Jeg har, lige siden jeg som 12-årig blev valgt som klasserepræsentant til elevrådet på Vesterkærets skole, været tillidsrepræsentant og engageret i studieorganisation og fagforening.

De sidste 6 år af mit arbejdsliv var  jeg medlem af bestyrelsen og faglig sekretær i BUPL Nordjylland, indtil jeg sidste efterår valgte at gå på efterløn.

7: Ditte Marie Gyldenberg, 26

Bor Aalborg Vestby. Jeg er læreruddannet fra UCN i Aalborg, og har efterfølgende valgt at tage en kandidat i Anvendt Filosofi og bæredygtighed på AAU, som jeg afslutter om små tre måneder.

Det er vigtigt for mig, at Aalborg Kommune er en mangfoldig og grøn kommune med fokus på mennesker, fællesskab, miljø og demokrati. For mig er det essentielt, at borgerne høres og inddrages, når der træffes beslutninger for kommunens fremtid, hvis vi skal sikre en kommune med plads til alle.

 • Vi skal sikre, at byggeri af dyre ejerboliger ikke prioriteres over billigere almene boliger.
 • Vi skal sikre, at socialt udsatte får den hjælp og støtte, de har brug for.
 • Vi skal sikre, at forældre og daginstitutionernes pædagoger og lærere kan give kommunes børn den tryg hverdag med ansatte nok til at løfte de mange opgaver.
 • Vi skal sikre, at der tages hensyn til miljø og grønne områder med fri natur og dyreliv.

8: Cæcilie Lyngaard Andersen, 31

Gift med Nicklas, sammen har vi Ellie på 2 år. Vi bor i Nørresundby. Jeg arbejder i Frivilligcenter Mariagerfjord hvor jeg koordinerer en masse forskellige projekter der alle tage udgangspunkt i frivilligt socialt virke, mit fokus er bl.a. på integration og medborgerskab, selvhjælps tilbud til mænd i krise og netværksdannelse blandt unge. Jeg har siddet i Aalborg byråd siden januar 2014 hvor jeg har dækket familie- og socialudvalget(2014 – november 2016) og Sundheds og kulturudvalget, som også dækker fritid, kollektivtrafik og landdistrikter, hvor jeg stadig sidder.

 • Cæcilie Lyndgaard Andersen: Byrådsmedlem, Medlem af Social og Familie udvalget, Sundhedsudvalget og Kultur udvalget.
 • Mail: [email protected]
 • Telefon: 3022-8389

9: Ezra Lundtoft Thomsen, 19

Min sommerferie i 2016 blev brugt på at være frivillig på en sommerlejr for børn med og uden handicap, en lejr hvor børnene kan lege på kryds og tværs af både alder og diagnoser. Jeg var også ude at køre med jobpatruljen, som er ude og se hvordan unge fritidsjobberes arbejdsforhold er.

Jeg har siden jeg har været helt lille undret mig over hvordan det kan være at vi i det velfærdssamfund som Danmark er, stadig kan have så stor ulighed, som i mine øjne bare er blevet større igennem de seneste år, det er også en af grundene til at jeg siden valget i 2013 har vidst at jeg gerne ville stille op til byrådet, i år hvor jeg er blevet gammel nok til at stille op til byrådet.

Jeg håber på at kunne give noget variation til en stemmeseddel, der med stor sandsynlighed, har en stor overvægt, af midaldrende hvide mænd, da jeg er ung og transkønnet, jeg er gender fluid, som betyder at min køns identitet kan ændre sig fra dag til dag.

Jeg holder sabbatår, og går på træningshøjskole, for at træne mine sociale færdigheder og få styr på mit hoved, efter jeg har været nede med angst, og også finde ud af hvilen uddannelse jeg vil have.

Jeg har ADHD og angst, og derfor er nogle af mine personlige fokus punkter, en bedre behandling af psykiske sårbare, derunder også et ønske om at en brækket psyke ses på samme måde om en brækket arm, og derfor skal det ikke være tabu belagt at have det psykisk hårdt.

jeg er kommet i hjerterummet siden det åbnede, sammen med min mor, som var en af dem der var med til at starte hjerterummet op, så når hun var på vagt, så var jeg altid med, og derefter er jeg kommet der sammen med min mormor som også blev frivillig i hjerterummet, og da jeg blev gammel nok blev jeg selv frivillig, indtil min angst blev for slem og jeg måtte sætte alt på standby.

10: Julle Møller, 62

Jeg er uddannet som pædagog, med 37 års erfaring, men er lige gået på efterløn.
Bor i generations kollektiv i Nørresundby med min voksne handicappede datter og mine 2 voksne børn og deres kærester og børn
Født og opvokset i Aalborg/Nørresundby.

Arbejdserfaring….

 • 10 år som pædagog på et Familiecenter
 • 12 år som underviser, afd. Leder på Daghøjskole
 • 12 år som afdelingsleder på opholdsted for unge med misbrug og psyko-sociale problemer

23 år som Familieplejer for unge, sideløbende med mit faste arbejde
Har igennem årene siddet i forældreråd og skolebestyrelser på mine børns skoler/fritidsinstitutioner.

Mine focus områder er…

 • Handicappedes vilkår/muligheder i kommunen.
  Bedre ansættelses-vilkår til handicap ledsagererne.
  Bedre muligheder for at færdes i byrummet.
  Opmærksomhed på begrebet og omfanget af “frivillig” i arbejdet/omgangen med handicappede
 • Unges Efterværn og muligheder, når deres døgnophold slutter.
  De unges problemer stopper ikke, bare fordi de fylder 18 år
 • Jobcentrets behandling af mennesker uden for arbejdsmarkedet.
  Der er brug for et betydeligt varmere/kærligere og rummeligt menneskesyn.
 • Lidt mere snaps til silden på Plejehjemmet. Meget mere omsorg, fest/farver og flere oplevelser. Der må danses.

Jeg anderkender ikke det evige postulatet om, at vi ikke har råd til bedre velfærd.

Der ER penge til bedre velfærd, det er et prioriterings spørgsmål
Hvis vi deler, er der nok til alle.

Gennemsnitsalder: 46 år

Andre kandidater 11 – 35