Generalforsamling – aktuel dagsorden

Indkaldelse til en ordinær generalforsamling d. 11. marts kl. 10.00 i Vesterbro 37 (de nye lokaler) med dagsorden jf. vedtægterne.

Se bemærkninger under teksten: “Forslag til dagsorden”

Forslag til dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  1. Bestyrelsen indstiller enstemmigt at afdelingen køber Vesterbro 37 for kr. 500.000, -. det er inkl. ekstra kælder som ikke fremgår af salgsopstillingen, kælderen koster kr. 50.000, -. Se salgsopstillingen i vedhæftet fil.
  2. Arbejdsplan
 5. Budget for det kommende år.
 6. Valg af afdelingsbestyrelse, kommunalpolitisk baggrundsgruppe og revisor.
 7. Eventuelt.

Regnskab og budget er vedhæftet. De bliver genbehandlet på generalforsamling d. 22. april.

Bilag:

Bemærkninger:

I forbindelse med vores køb af Vesterbro 37 er det nødvendigt med en ordinær generalforsamling for at få skødet tinglyst, da det kræver godkendelse på en ordinær generalforsamling jf. vores vedtægter – hvor købet endnu engang skal godkendes.

 • Bestyrelsen indstiller enstemmigt at vi køber lokalerne Vesterbro 37, 9000 Aalborg

Mange af jer har set vores nye lokaler på Vesterbro 37, 9000 Aalborg – og nu bliver der igen mulighed herfor.

Efter generalforsamlingen vil der mulighed for at hjælpe med indretningen og istandsættelse af lokalerne. Så kig endelig forbi og se lokalerne.

Der vil stadig være en generalforsamling lørdag d. 22. april. hvor der er mulighed for at blive valgt til baggrundsgruppen, (ny) bestyrelse samt vedtage arbejdsplan og budget.