Generalforsamling – aktuel dagsorden

Generalforsamling Enhedslisten Aalborg, lørdag d. 13. april 2024 kl. 11.00-15.00
 • OBS: Generalforsamlingen afholdes i Foredragssalen, Medborgerhuset, Rendsburggade 2, Aalborg
 • Forud for generalforsamlingen er der introduktion til Enhedslisten Aalborg fra kl. 10.00-10.45.
 • Der er morgenbrød for alle fra kl. 10.30-11.00.

Bilag til generalforsamling er længere nede.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent.                                                                                                                  – Godkendelse af dagsorden
 2. Beretning.
  1. Afdelingsbestyrelsen
  2. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe
  3. Rød Fond Aalborg
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  1. Forslag af køb m2 i tilknytning til vores kælder Vesterbro 37.
  2. Valg af spidskandidat til KV25: Der er kun opstillet en som spidskandidat til KV25, derfor var urafstemningen aflyst. Den opstillede er Anna Aaen, vores rådkvinde for Klima og Miljø. Hun har været byrådsmedlem siden 2022. Formelt set skal hun vælges på generalforsamling. Det er muligt at opstille på selve generalforsamlingen.
  3. Plan for nyansættelse af regionssekretær
  4. Arbejdsplan for 2024-25
 5. Budget for det kommende år.
 6. Valg af afdelingsbestyrelse, kommunalpolitisk baggrundsgruppe og revisor.
  1. Afdelingsbestyrelse
  2. kommunalpolitisk baggrundsgruppe, der skal vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen
  3. Rød Fond Aalborg
  4. Repræsentant til regionsbestyrelsen
  5. Revisor
 7. Evt.

Bilag: