Kandidater i Aalborg

Astrid Vang Hansen (Aalborg Nord)

Enhedslistens opgave er at gøre dét muligt i morgen, som ikke er muligt i dag. Derfor skal vi rejse krav, der på én gang bryder med det samfundssystem, vi lever i, og samtidig peger frem mod det samfund, vi ønsker at skabe.

I Folketinget har vi to hovedopgaver:

  1. Vi skal rykke magt i samfundet væk fra pengemænd og markedskræfter, over til demokratiske forsamlinger. Det betyder både, at vi skal styrke den offentlige sektor, og at vi målrettet skal styrke de sociale bevægelsers magt og kampredskaber.
  2. Vi skal foreslå reelle løsninger på problemerne i vores samfund. Klimakrisen kan ikke afværges indenfor kapitalismen, justeringer af velfærdsstaten kan ikke gøre op med udbytning og ulighed, og det profitdrevne marked kan hverken sikre forebyggelse eller håndtering af pandemier. Reelle løsninger kræver, at vi gør op med vækst, og at vi overgår til en demokratisk styret økonomi.

Enhedslisten er i opposition til både højrefløjen og regeringen. Vi har vores eget politiske projekt. Derfor skal vi sætte vores egne dagsordner og vise en vej frem, der på én gang er rød, grøn og feministisk. Vi skal give mennesker håb og kampgejst til at engagere sig i samfundsforandrende bevægelser. Det kræver mod, evne, vilje og en snert fandenivoldskhed.

Som medlem af Enhedslisten og SUF siden 2005, har jeg været aktiv i bevægelser for bl.a. velfærd, feminisme, fred, EU-modstand, grøn omstilling og flygtningesolidaritet. Jeg håber på jeres tillid til at blive en del af Enhedslistens hold i Folketinget.


Susanne Flydtkjær (Aalborg Vest)

Jeg stiller op som folketingskandidat, fordi jeg mener, at mange års aktivt arbejde i lokalafdelingen og regionalt gør at jeg kender partiet godt – og giver erfaringer som er nyttige i folketingsarbejdet.

For mig er det væsentligt, at politik i Enhedslisten udvikles i en dialog og sammen med medlemmerne. Ikke kun af hensyn til demokratiske principper, men også fordi politikken bliver bedre når medlemmernes ressourcer og erfaringer indgår.

Jeg har været valgt til Regionsrådet de sidste 8 år hvor jeg udover sundhed primært har arbejdet med klima, miljø- og råstofområdet – og den regionale økonomi. Og ikke mindst har jeg konstateret, at der er brug for meget mere sammenhæng mellem afdelinger, udvalg, kommunal, regions- og folketingspolitik.

Jeg har tidligere været fagligt aktiv og været TR og har gennem mit tidligere arbejde som kommunal sagsbehandler konkret indsigt i konsekvenserne af den førte arbejdsmarkeds- og socialpolitik for almindelige mennesker. Sådanne erfaringer er vigtige at inddrage i arbejdet i folketinget. Senest har jeg arbejdet som frontmedarbejder i smitteopsporingen under COVID.

Vi har brug for, at Enhedslisten markerer en klar opposition til den socialdemokratiske regerings politik på en række områder og fremlægge visionære bud på, hvordan vi synes de store udfordringer, som vi står over for løses. Dagligdagens kompromisser og små sejre er vigtige, men vi skal hele tiden understrege, at vi vil mere end det.


Stine Rye Andersen (Aalborg Øst)

Jeg er kandidat for enhedslisten til folketingsvalget fordi jeg mener, at det er vigtigt at vi som unge bruger vores stemme til at få indflydelse på det Danmark, vi skal arve. Jeg vil kæmpe for, at der i vores fremtid bliver plads til alle – ikke bare dem, som tjener flest penge. Vi skal holde de største klimasyndere til ilden for at værne om ikke bare vores danske natur, men også klimaet verden over.

Jeg er 22 år gammel, og læser til dagligt jura på Aalborg Universitet. Derfor er de politiske mærkesager som optager mig mest også nogle, som jeg kan genkende fra min egen hverdag som ung studerende. Jeg mener derfor, at vi skal sikre, at den SU og elevløn vi som unge modtager, rent faktisk sørger for, at vores hverdag kan løbe rundt. Jeg mener også, at vores psykiske og fysiske sundhed er noget af det vigtigste vi skal passe på, også selvom vi er unge, og jeg kæmper derfor for gratis tandlæge til alle unge, samt mere – og bedre – hjælp inden for psykiatrien til unge, som har behov for denne.

Jeg drømmer om et Nordjylland, hvor den offentlige transport er en reel mulighed fremfor privat bilisme, selvom du bor uden for de store byer, og at vi har cykelstier, der kan rumme selv den mest hektiske morgentrafik.

Jeg har engageret mig i debatten siden jeg var meget ung, og er udover mit arbejde i Enhedslisten aktiv i ungdomsorganisationen Rød-Grøn Ungdom.