Enhedslisten afsætter 30.000 til græsrodsaktivitet i Aalborg – søg dem!

I Enhedslisten mener vi, at frivillige græsrødder og deres netværk udgør en væsentlig forudsætning for et fungerende demokrati. Det er her blandt græsrødderne det aktive demokrati kan udfolde sig.

Her kan alle være med til at præge samfundsudviklingen. Det er blandt græsrødderne kimen til et bedre samfund skal findes.

For at de mange aktiviteter kan udfolde sig, er der hyppigt brug for penge. Gode viljer gør det ikke alene. For at bidrage til dette har Enhedslisten i Aalborg besluttet at oprette Rød Aalborg Fonden. Denne finansieres af tilskud fra Enhedslisten Aalborg, som årligt afsætter 30.000 kroner til Rød Fond Aalborg, så der hvert år kan søges om penge til aktiviteter.

Rød Aalborg Fonds formål er at yde støtte til aktiviteter med politisk og/eller kulturelt samfundskritisk rebelsk indhold, som medvirker til at styrke solidaritet, fællesskab, lighed, feminisme, demokrati, miljø eller klima. Støtten ydes primært til aktiviteter i Aalborg Kommune eller til formål, som kan understøtte aktiviteter eller aktivister her. Der ydes støtte til konkrete aktiviteter og projekter – ikke til drift.

Ansøgninger stiles til Rød Fond Aalborg og sendes til  [email protected]

Hvert år uddeler Rød Aalborg Fonden en græsrodspris på mindst 5.000 kroner. Beløbet gives til en person eller organisation, som har gjort sig fortjent til at modtage prisen, men hvor der ikke foreligger en ansøgning. Prisen kan opdeles i flere portioner. Uddelingen sker i forbindelse med Enhedslisten Aalborgs Nytårskur.