Kandidater til folketingsvalget

1 – Peter Hvelplund (Hjørring)

Jeg er 54 år, bor sammen med Louise der sidder i byrådet i Hjørring. Vi har 3 hjemmedyrkede børn og et plejebarn. Jeg har været med i Enhedslisten siden starten, har været aktiv i alle årene på forskellige niveauer.

Er lige nu i Folketinget, som gruppeformand, Sundheds-, Psykiatri-, Grøn omstillings-, Indfødsrets-, Natur- og Miljøordfører. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte.

Det er afgørende at Enhedslisten fastholder perspektivet som venstrefløj i egen ret og udgøre et reelt (regerings)alternativ. Det betyder vi både skal være i stand til at levere konkrete forbedringer og samtidig stille reelle samfundsforandrende krav der skaber et samfund med lighed, klimaansvarlighed og humanisme. Især når Radikale appellerer mere og mere til højrefløjen, bliver Enhedslistens opgave både at holde højrefløjen fra magten og samtidig skabe tro og håb for reelle samfundsforandringer.

Coronakrisen har samtidig vist hvor afhængige vi er af stærke fællesskaber. Både på det politiske og det private plan. Vi skal styrke muligheden for at bygge stærke fællesskaber. Vi skal styrke vores offentlige sundhedsvæsen og kæmpe for lige og fri adgang. Også i tandplejen!

Vi skal fortsætte kampen for et lavt- og ligelønsløft. Vi skal sikre bedre vilkår for især de kvindedominerede velfærdsfag, hvis indsats vi er så dybt afhængige af.

Et nødvendigt opgør med den medicinalindustri der tjener kassen, men udelukkende udvikler medicin der gavner aktionærernes indtjening fremfor den globale folkesundhed.


2 –Laura Sol Kjær Nysom (Aalborg Nord)

Billede og tekst er på vej.


3 – Sebastian Hjorth Hyberts  (Aalborg Vest)

Billede og tekst er på vej.


4. Runa Friis Hansen (Brønderslev)

Jeg er 38 år og uddannet Socialrådgiver.

Jeg bor til dagligt i Brønderslev sammen med mine børn, David på 8 og Solveig på 5, Jeg er født og opvokset i Skagen.

Jeg stiller op til folketinget fordi jeg ønsker at vi i Danmark får en mere solidarisk politik der prioriterer investeringer i vores velfærd. Kampen mod ulighed skal i min optik, altid stå øverst på dagsordenen. 

Vores beskæftigelsesindsats skal ikke tages udgangspunkt i mistillid men være solidarisk. Vi skal sikre bedre vilkår til arbejdsløse, sygemeldte og reformramte og vi må ikke acceptere børnefattigdom. 

Klimakrisen banker ikke kun på mere, vi står midt i den og det er dybt alvorligt. Vi skal hurtigst muligt finde nye løsninger som er bæredygtige, vi skal forbyde sprøjtegifte. Der skal investeres massivt i den offentlige transport og det skal gøres attraktivt og billigt at benytte den.

En anden vigtig mærkesag for mig er misbrugsområdet. I Danmark har vi heldigvis behandlingsgaranti, men vi sender alt for få i døgnbehandling. De steder der benyttes af kommunerne, er næste alle private og et ophold er dyrt. derudover er mange af stederne kristne og bøn indgår som en del af behandlingen. Jeg ønsker at vi i Danmark åbner vores egne offentlige døgnbehandlingssteder som ikke tager udgangspunkt i en enkelt trosretning. 


5 – Berit Raldin (Thisted)

Jeg er 49 år og underviser på EUC Nordvest, Thisted Handelsgymnasium. Jeg er gift og har tre børn.

Fra kommunalvalget i 2017 er jeg 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen i Thisted og med i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

Politik har jeg altid været interesseret i, men det er først de senere år jeg er blevet aktiv i et politisk parti.

Jeg syntes ikke længere det gik at sidde på sine hænder og beklage sig over den måde samfundet udvikler sig på.

Når vores velfærdssamfund er ved at kvæles i besparelser for at betale skattelettelser til de bedst lønnede, Når hensynet til klodens klima og miljø gang på gang taber til kortsigtede kapitalinteresser og når de svageste borgere i landet bliver skubbet ud i fattigdom, så nægter jeg at acceptere argumenter som ”det er udviklingen” ”det er globaliseringen” ”det er markedskræfterne”. Det er mennesker, der skaber udviklingen. Det er os, der skal bestemme i hvilken retning den skal gå! I Folketinget vil jeg arbejde for lighed og social retfærdighed, fordi alle mennesker er lige meget værd og for en økologisk og menneskeligt bæredygtig udvikling, så de næste generationer også har en beboelig jord og tryghed i fællesskabet.


6 – Pt. ubesat (Mariagerfjord)

 


7 – Stine Ry Andersen (Aalborg Øst)

Jeg er kandidat for enhedslisten til folketingsvalget fordi jeg mener, at det er vigtigt at vi som unge bruger vores stemme til at få indflydelse på det Danmark, vi skal arve. Jeg vil kæmpe for, at der i vores fremtid bliver plads til alle – ikke bare dem, som tjener flest penge. Vi skal holde de største klimasyndere til ilden for at værne om ikke bare vores danske natur, men også klimaet verden over.

Jeg er 22 år gammel, og læser til dagligt jura på Aalborg Universitet. Derfor er de politiske mærkesager som optager mig mest også nogle, som jeg kan genkende fra min egen hverdag som ung studerende. Jeg mener derfor, at vi skal sikre, at den SU og elevløn vi som unge modtager, rent faktisk sørger for, at vores hverdag kan løbe rundt. Jeg mener også, at vores psykiske og fysiske sundhed er noget af det vigtigste vi skal passe på, også selvom vi er unge, og jeg kæmper derfor for gratis tandlæge til alle unge, samt mere – og bedre – hjælp inden for psykiatrien til unge, som har behov for denne.

Jeg drømmer om et Nordjylland, hvor den offentlige transport er en reel mulighed fremfor privat bilisme, selvom du bor uden for de store byer, og at vi har cykelstier, der kan rumme selv den mest hektiske morgentrafik.

Jeg har engageret mig i debatten siden jeg var meget ung, og er udover mit arbejde i Enhedslisten aktiv i ungdomsorganisationen Rød-Grøn Ungdom.


8 – Hans Henrik Lodberg Jensen (Frederikshavn)

Billede og tekst er på vej.


9 – Ubesat (Himmerlandkredsen)