Spidskandidater til kommunalvalget – november 2021

Spidskandidater til byrådsvalget i november 2021

Per Clausen, 66 år

  • Medlem af Aalborg Byråd
  • Medlem af KL’s bestyrelse
  • Formand for Magistrenes A-kasse
  • Bestyrelsesmedlem i Akademikernes Pensionskasse
  • Medlem af Folketinget fra 2005-2015

Jeg vil gerne stille op som spidskandidat og rådmandskandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i Aalborg i år.

Jeg er 65 år gammel og har siddet i byrådet siden 2014. I denne periode har jeg været medlem af en række af byrådets udvalg og repræsenteret byrådet i Aalborg Havn og forsyningsvirksomhederne.

Jeg har været medlem af folketinget for Enhedslisten fra 2005 til 2015. Her arbejdede jeg primært med miljø-, klima- og fødevarepolitik, men opnåede da også i 2008 at blive kåret som årets homo-politiker for mit arbejde med transpersoners rettigheder.

Herudover har jeg i mange år været aktiv i faglig politik – lige fra Faglig Ungdom til Dansk Magisterforening. I dag er jeg formand for Magistrenes A-kasse og medlem af bestyrelsen af Akademikerpension. Jeg har været aktiv i Enhedslisten Aalborg siden 1990 og før det i VS siden 1972. Udover deltagelse i de lokale afdelingers arbejde, har jeg også været aktiv i både Enhedslistens og VS’ HB.

Erfaringen har jeg masser af, men jeg mener stadig, at jeg er i stand til at forny mig og få nye ideer. Jeg lægger i mit arbejde meget vægt på at inddrage medlemmerne af Enhedslisten i politikudviklingen og stillingtagen til konkrete spørgsmål – ligesom jeg bruger meget tid på ar være i dialog med relevante fagforeninger og andre organisationer og enkeltpersoner. Det bliver politikken kun bedre af.

Jeg mener, at kommunalpolitik både handler om at opnå konkrete resultater, være en aktiv opposition og komme med forslag, som kan pege på de mere grundlæggende forandringer, vi får ind for.

Jeg håber, jeg kan få mulighed for at bruge mine erfaringer og viden for Enhedslisten i den kommende valgkamp og kommende byrådsperiode.

Anna Aaen, 37 år og biolog

Jeg er uddannet biolog 37 år, og arbejder til dagligt med miljø og natur. Jeg bor med mine 2 børn (7/7) lidt uden for Gistrup og sætter pris på at have udendørsplads omkring uden for meget trafikstøj.

Det betyder meget for mig at vi også som kommune prioriterer natur og biodiversitet højt. Flere og flere grundvandsboringer lukkes grundet forurening hver dag, og det er vigtigt at vi beskytter det tilbageværende grundvand.

Aalborg Kommune har en god cykelpolitik, men med flere og flere elcykler, bliver afstanden man kan tilbagelægge med cykel større og større, og dermed også behovet for cykelstier større og større. Desuden mener jeg at den offentlige transport bør prioriteres højere.

Lasse P. N. Olsen, 40 år og socialrådgiver og cand.scient.adm.

Gennem de sidste to valgperioder har jeg haft det kæmpe privilegium at være miljø- og energirådmand for Enhedslisten og arbejdet med grøn omstilling af kommunen og de kommunalt ejede selskaber. Mest markant er nok kommunens køb af Nordjyllandsværket og planen for grøn omstilling af varme- og elproduktionen uden klimaskadelig biomasse, men jeg kan også nævne affaldssortering, sociale klausuler, etisk indkøbspolitik og stærkere demokratisk forankring af forsyningsselskaberne.

På grund af rotationsordningen er min tid som fuldtidspolitiker ved at være slut, men jeg kan godt stille op til at blive en del af det næste enhedsliste-hold i byrådet som “almindeligt” byrådsmedlem, og det ønsker jeg hermed at gøre.

Noget af det, som grundlæggende adskiller Enhedslisten fra de andre partier, er, at vi er bevidste om, at folkelige aktiviteter udenfor byråd, folketing osv. er afgørende for at skabe reelle politiske forandringer. Eller som Carl Scharnberg engang har formuleret det: Det nye sker, når den, som er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.

Vi har brug for, at flere blander sig. Derfor har vi i Enhedslisten taget initiativ til lyttemøder for brugere og ansatte i kommunen, vi prioriterer kontakten med organisationer, bevægelser og aktivister, og vi har bakket åbent op om demonstrationer og protester. For eksempel imod nedskæringer, for minimumsnormeringer og imod en miljø- og klimaødelæggende motorvej over Egholm.

Samtidig er Enhedslisten det parti, der sætter en dagsorden, som rækker udover byrådet: Flygtningebørn i Moria, Israels overgreb i Palæstina, Budgetloven, Lars Løkkes “omprioriteringsbidrag”, støj fra motorveje og manglende åbenhed i KL er nogle af de sager, som vi har rejst i byrådet – og som helt sikkert ikke var blevet rejst uden Enhedslisten. Sommetider bliver det eneste resultat, at vi har rejst en debat, og andre gange er det lykkedes at samle et flertal i byrådet bag vores forslag.

Sådan synes jeg helt bestemt, at vi skal blive ved med at arbejde.

Jeg har været optaget af politik lige så længe, som jeg kan huske, og jeg har været aktiv i Enhedslisten på forskellige niveauer siden 2004. Jeg er 40 år, uddannet socialrådgiver og cand.scient.adm., og privat bor jeg sammen med Astrid og vores tilsammen tre børn.

Rosalina Svane Schmidt, 29 år og sociolog

Jeg stiller op til at blive spidskandidat i Aalborg til kommunalvalget fordi jeg elsker Aalborg og gerne vil arbejde for at kommunen bliver et endnu bedre sted at bo. Jeg drømmer om at Aalborg for alvor bliver en kommune hvor mennesker og den grønne dagsorden er førsteprioriteten, ikke motorveje og kommercielle interesser.

Jeg vil kæmpe for at alle kommunens borgere kan leve det liv de ønsker. Derfor skal vi have flere billige boliger, herunder flere bofællesskaber og flere boliger som er indrettet til at man kan leve i familiekonstellationer der ikke nødvendigvis er den traditionelle kernefamilie.

Vi skal have trygge og fleksible pasningstilbud til børn, hvor der er mulighed for at aflevere sine børn et trygt sted når man er på arbejde, uanset om der er fra 8-15 eller om man arbejder aftener og nætter på vores sygehuse og plejehjem.

Vores udsatte borgere skal have en bedre hjælp. Der skal være gode trygge tilbud om hjælp og tag over hovedet til alle der har behov. Det er også vigtigt at tage højde for dem der i særlig grad der sårbare i disse situationer, især børn, unge og kvinder kan opleve at de tilbud der findes i Aalborg, ikke er trygge.

Jeg vil kæmpe for at få færre biler i byen, og jeg vil kæmpe for gode forhold for cyklister og en god offentlig transport, så færre mennesker har brug for en bil i hverdagen. Det giver både god mening for klimaet og det giver bedre plads til liv og mennesker i byerne.

Jeg synes vi har en rigtig god og velfungerende afdeling og jeg har oplevet at vores politik styrkes og bliver skarpere når vi diskuterer den. Derfor vil jeg som kandidat, og potentielt senere hen byrådsmedlem, vægte vores diskussioner og beslutninger meget højt når jeg repræsenterer Enhedslisten Aalborg.

Jeg flyttede til Aalborg i 2012 for at starte på universitetet, på det tidspunkt kendte jeg ikke byen. Kort efter blev jeg frivillig på Studenterhuset hvor jeg også sad i bestyrelsen og blev valgt til forkvinde. Jeg engagerede mig i byens kulturliv og i kulturpolitikken som en frivillig ildsjæl. Da jeg blev færdiguddannet, meldte jeg mig ind i Enhedslisten og i SUF, hvor jeg har været medlem og aktiv i min afdeling i nu snart to år. Jeg sidder i bestyrelsen i afdelingen og sidder ligeledes i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og derudover er jeg aktiv i SUF og i vores Kvinde+ gruppe.