Den Kommunalpolitiske BaggrundsGruppe har brug for dig

Den Kommunalpolitiske BaggrundsGruppe (KBG) har brug for dig

En aktiv baggrundsgruppe er en vigtig forudsætning for vores arbejde i Aalborg Byråd og for, at vi kan præge den politiske debat om Aalborg Kommunes udvikling.

En vigtig del af arbejdet går ud på at følge arbejdet i Aalborg Byråd og udvalgene under dette. Det betyder, at vi har brug for folk med meget forskellig viden og erfaringer i dette arbejde. Nogen har viden om børneområdet, andre om handicap-, ældre- og miljøområdet. Ingen har viden om alle områderne. Man behøver heller ikke at have viden om kommunalpolitik, det er langt vigtigere, at man har viden om og holdninger til de konsekvenser kommunalpolitikken har ude i virkeligheden. Derfor deler vi også udvalgene op imellem os, så du kun behøver at følge et eller to udvalg tæt.

Vi forsøger i vores arbejde ikke at blive styret af de andres dagsorden, men også at tage egne initiativer og stille selvstændige forslag i udvalg og i byrådet. Disse forslag udvikles ofte i en dialog mellem byrådsmedlemmerne og baggrundsgruppen. I det kommende år kommer der særlige fokus på dette arbejde og organisering af aktiviteter i form af offentlige møder, gadeaktioner m.v. som et led i at forberede det kommende kommunalvalg.

Baggrundsgruppen formulerer forslag til mandat for budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune og deltager som baggrundsgruppe i forhold til disse forhandlinger.

Vi holder møde ca. 1 gang om måneden. Herudover forholder medlemmerne af gruppen sig løbende til kommunalpolitiske sager via mail.

Du kan læse referater og dagsordener her.