Dagsorden bestyrelsen

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 7. april kl. 18.00 

 1. Formalia 
 • Ordstyrer 
 • Referent
 • Dagsorden 
 • Referat
 1. Meddelelser 

a) kontaktperson

b) landskontoret

c) Baggrundsgruppen

d) Regionsbestyrelsen

e) Kvinde+

f) SUF og RGU

g) Husrådet

h) andet 

 

 1. Afholdte arrangementer 

a) Intromøde d. 20. marts 

b) Møde om Brexit d. 31. marts på zoom

Arr. regionsbestyrelsen

c) Valgkampsmøde d. 3. april 

 

 1. Kommende arrangementer 

a) Byudvikling d. 11. april m. Søren Egge Rasmussen

Tovholder baggrundsgruppen, afholdes medborgerhuset. 

Det er opreklameret

b)  Generalforsamling d. 23. april 

 • – dagsorden m. tidspunkter (se forslag fra Rasmus)
 • – Arbejdsplan (Se forslag fra Rasmus og Maryan)
 • – Beretning (mangler, Rasmus laver udkast)
 • – Sted (Socialisternes Hus)
 • – Sange og mad efter generalforsamlingen (Det har kulturgruppen styr på)
 • – Regnskab og budget, Susanne har sendt rundt tidligere og det er godkendt budgettet
 • – Forslag om køb af ejendom (Der kommer forslag arbejdsgruppen)
 • – Vedtægtsændringer, skulle bestyrelsen stille nogle af faste pladser til RGU og SUF?
 • – Nye i bestyrelsen!
 • – Dirigent og referent 

Skal vi have morgenbrød fra kl. 10.00-10.30?

c) 1. maj 

 • – Morgenmøde i Soc.huset kl. 9.00
 • – Optog kl. 12.30 fra Søndergade 
 • – Stand i Kildeparken fra kl. 13.00

Hvem sørger for at pakke vores ting og tage dem med ned i Kildeparken?

Og tage dem med hjem igen?

Medlemstilbud i standen?

Andre aktiviteter i standen?

d) Hjemmepasning søndag d. 8. maj kl. 10.00-12.00 i medborgerhuset

tovholder: Andreas/baggrundsgruppen

Er på hjemmesiden og sendt ud til medlemmerne 

e) Sommerdag på Egholm lørdag d. 2. juli

Skal vi have lavet et program?

f) Aalborg Pride d. 9. juli 

Ikke noget nyt

g) 15. juli – 10 året for revolutionsdebatten

h) Dato for sommerseminar i august

 1. Afstemning d. 1. juni om forsvarsforbeholdet 
 2. Evt