Dagsorden for bestyrelsesmøde i Enhedslisten Aalborg, torsdag d. 12. november,
medborgerhuset

Tilstede:

Afbud:

1. Formalia
– dagsorden
– referent
– godkendelse af referat
– godkendelse af dagsorden

2. Meddelelse
– kontaktperson
– landskontor
– baggrundsgruppen
– regionsbestyrelsen
– valgkampsgruppen
– SUF
– Husrådet
– Andet

3. Afholdte arrangementer
a) Møde m. Victoria, torsdag d. 5. november
b) Lyttemøde om hverdagsracisme

4. Kommende arrangementer
a) Kommunalpolitisk seminar d. 28. november
b) Vinterseminar d. 9. januar
c) Nytårskur d. 16. januar
– Hvor skal det holdes?
– Soc.huset, medborgerhuset, Trekanten
– Corona
d) Generalforsamling d. 13. februar

5. Opsamling på årsmødet
Hovedforslag: Enhedslistens vej ud af krisen
og arbejdsplanen

6. Opfølgning på møde i husrådet

7. Evt.

Næste møde er 10. december. kl. 18.00

Du kan læse referater fra bestyrelsesmøderne her