Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 5. maj kl. 16.30, Socialisternes Hus og online på zoom

John, Torben og Rasmus deltager digitalt

 1. Formalia 
  1. Ordstyrer
  2. referent
  3. Godkendelse af dagsorden
 2. Meddelelser 
  1. kontaktperson
  2. landskontoret
  3. Baggrundsgruppen
  4. Regionsbestyrelsen
  5. SUF
  6. Husrådet
  7. Andet
   1. Vi har på mail afsat 500 kr. til annoncer på instagram. Rosalina er ansvarlig. (det er før nedlukningen)
   2. Ansøgning fra Rosaline pva. coronaknibe. Vi har afvist ansøgningen pr. mail
 3. Afholdte møder 
  1. Fastelavnsfest d. 23. februar
  2. Medlemsmøde d. 5. marts
  3. marts “Kvindernes Internationale kampdag”
  4. Aktionsdag mod budgetloven d. 14. marts på Nytorv
  5. Zoom-møder, se oversigt fra Torben.
 4. Aflyst arrangementer
  1. Skolingssøndag d. 29. marts
  2. Generalforsamling d. 4. april
  3. Boligmøde arr. baggrundsgruppen, d. 21. april
  4. Rundvisning på udstilling oprør i maj
  5. Klimanetværksseminar d. 25. april
  6. (regionalt møde arr. af hovedbestyrelsen)
 5. Kommende aktiviteter 
  1. Skal vi fortsætte med at have zoom?
  2. Sommerdag på Egholm d. 18. juli. 
   1. Når der kommer nye retningslinjer, så kigger SUF og Rasmus på, om det kan lade sig gøre at holde arrangementet på Egholm gl. skole.
   2. F.eks. skal der være afstandskrav, brug og rengøring af toilet, må der laves mad og serveres kaffe og er der andet vi skal være opmærksom på. 
  3. b) Andre aktiviteter
 6. Vores økonomisk situation 
  1. Punkt fra tidligere bestyrelsesmøde, hvor vi ikke nåede punktet.
 7. Næste bestyrelsesmøde
 8. Eventuelt