Dagsorden bestyrelsen

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 27. maj kl. 18.15

Tilstede: 

Afbud: Rasmus og Rosalina

 1. Formalia 
 • – Ordstyrer
 • – referent 
 • – Godkendelse af referat
 • – Godkendelse af dagsorden 

 

 1. Meddelelser 

a) kontaktperson

b) landskontoret

c) Baggrundsgruppen

d) Regionsbestyrelsen

e) Kvinde+

f) Valgkampsgruppen

g) SUF

h) Husrådet

i) Andet

Aalborg Pride er aflyst

 1. Afholdte arrangementer 

a) 1. maj på Egholm 

b) Møde m. Pelle Dragsted d. 16. maj 

 1. Kommende arrangementer

a) Debatmøde om klima, miljø og natur d. 1. juni i medborgerhuset. 

KBG er tovholder. 

b) Generalforsamling d. 19. juni kl. 10.30-15.00 i Medborgerhuset og på zoom. 

 • – Beretning 
 • – Arbejdsplan 
 • – Forslag til dagsorden, er vedhæftet
 • – Regnskab og budget er udsendt af Susanne 
 • – Skal der serveres et stykke med brød eller noget andet snacks 

Hvis vi ikke holder bestyrelsesmøde inden d. 19. juni, skal vi også komme med forslag til top 10 kandidater til byrådsvalget. 

c) Sommerdag på Egholm lørdag d. 17. juli

d) Sommerseminar i august. Der skal sættes en dato 

 

 1. Valgkampsbutik 

Se mail fra Rasmus

 1. Udlån af telt og anlæg v. Svend

 

 1. Forslag til indkøb fra Jeppe
 • Ny coleman pavillon xl 1.499
 • Kasse til mic
 • Stencil til højtalere
 • Øl til valgkampsfest i nov
 1. Evt/kommende møde

– Skal vi inviterer Rød-Grøn ungdom med til vores næste møde?