Dagsorden bestyrelsen

Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag d. 12. april kl. 18.00 på zoom

Tilstede: Afbud:

 1. Formalia
  1. Ordstyrer
  2. Referent
  3. Godkendelse af referat
  4. Godkendelse af dagsorden
 2. Meddelelser
  1. kontaktperson
  2. landskontoret
  3. Baggrundsgruppen
  4. Regionsbestyrelsen
  5. Kvinde+
  6. Valgkampsgruppen Der laves rundringning blandt medlemmer omkring den kommunale valgkamp g) SUF
  7. Husrådet
  8. Andet
 3. Afholdte arrangementer
  1. Valg af delegerede, søndag d. 21. marts kl. 10.30 på zoom
  2. Debatmøde om udsatte, mandag d. 22. marts
  3. Intromøde og oplæg om økonomi d. 25. marts
 4. Kommende arrangementer
  1. Møde om børnepolitik d. 22. april kl. 20.00 på zoom
  2. Tovholderbaggrundsgruppen
  3. Cykeldemo d. 18. april kl. 11.00-13.00
   1. Indtil videre har Alternativet sagt ja til at være medarrangører. De andre partier har ikke svaret tilbage, det kan nås endnu. Cyklistforbundet og Den grønne studenterbevægelse vil formentlig stille med en taler. Vi satser også på at Borgerbevægelsen gerne vil være med og stille med en taler.
  4. Generalforsamling d. 24. april
   1. Der åbnes først for booking af Medborgerhuset d. 21. april. Det er hellere ikke sikkert vi kan holde generalforsamling pga. forsamlingsforbuddet. Generalforsamlingen kan holdes på zoom ligesom vi gjorde med den ekstraordinær generalforsamling. Iflg. vedtægterne skal vi senest holde generalforsamlingen i april.
   2. Jeg synes vi skal overveje at flytte generalforsamlingen til juni, så vi kan holde den fysisk. Jeg tror det vil være rigtigt godt, hvis vi kunne mødes fysisk og på den måde skabe samling og fællesskab og vi får en god slutning på det 1. halvår, so vi kommer godt på sommerferie. Dog er det et problem i forhold til vedtægterne.
   3. Dagsorden er vedhæftet
   4. Arbejdsplan – hvem laver et udkast?
   5. Beretning – hvem laver et udkast
   6. Regnskab – Susanne (se udsendt regnskab)
   7. Budget – Susanne (Jeg er i tvivl om, vi har på vores ekstraordinær generalforsamling vedtog hele budgettet for 2021 eller kun hvor meget der skulle afsættes til kommunalvalgkampen) ● Dirigent -?
   8. Kandidater 5-10 til KV21. Der er indtil videre kommet to henvendelser fra medlemmer, som gerne vil være kandidat i top 10. Morten Guldhammer og Zeinab Ali
   9. Uddeling af græsrodsprisen. Der laves videoklip med modtageren, som kan bruges til generalforsamlingen.
  5. Møde m. Pelle Dragsted, søndag d. 16. maj kl. 13.00-15.00
   1. Mødet holdes som hybrid med mulighed for deltagelse på zoom og fysisk. Der er tilmelding for den fysiske del, da der formentlig er begrænsninger på, hvor mange der kan være i medborgerhuset.
   2. Per Clausen er kritisk kommentator
   3. Der laves central opreklamering m. avisannoncer
  6. Medlemsmøde torsdag d. 6. maj
   1. Det er det den første torsdag i måneden, skal vi holde medlemsmøde?
 1. Høringssvar ang. d. 3. Limfjordsforbindelse

Se forslag fra Per samt flg. forslag til aktiviteter

 1. at vi sender vores høringssvar til alle vores medlemmer og opfordrer dem til også at sende en (kort) indsigelse.
 2. producerer en plakat eller flyer, som vi spreder relevante steder i kommunen.
 3. samler op på, hvad der i øvrigt sker i denne sag – og om der er relevante aktiviteter, vi kan indgå i eller opfordre vores medlemmer til at deltage i.
 4. opfordrer de andre nordjyske afdelinger af Enhedslisten til også at indsende indsigelser.

Vi har ikke planlagt næste møde, da der skal vælges ny bestyrelse på generalforsamlingen.