Bestyrelsen – aktuel dagsorden

Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag d. 30. oktober kl. 18.00, Vesterbro 37

 

Tilstede: 

Afbud: 

 

 1. Formalia:
 • Ordstyrer
 • Referent
 • Godkendelse af referat fra 
 • Godkendelse af dagsorden 

 

 1. Meddelelser:
 • Kontaktperson
 • Landskontoret
 • Baggrundsgruppe – byrådsgruppen
 • Regionsbestyrelsen
 • SUF & RGU
 • Husrådet og Anpartsselskabet
 • Andre og andet

Aldrig mere Krystalnat d. 9. november

 1. Afholdte møder/arrangementer
 2. a) Møde om fast åbningsdag, torsdag d. 5. oktober kl. 16.00. 
 3. b) Tur til Regan Vest søndag d. 8. oktober
 4. c) Intromøde for nye medlemmer,  lørdag d. 14. oktober (aflyst)

 

 1. Kommende møder/arrangementer
 2. a) Åbningsdag fredag d. 3. november kl. 14.00-17.00

– Fredag d. 17. november, fredag d. 1. december og fredag d. 15. december

 1. b) EU-møde d. 7. november kl. 19.00
 2. c) 10 års jubilæum d. 18. november
 3. d) Møde om anarkisme d. 9. december 
 4. e) Julefrokost med resten af regionen i december 
 5. f) Nytårskur i januar
 6. g) Vinterseminar januar

 

 1. Vesterbro 37

Noget nyt?

 1. Næste møde/ansvarlig for dagsorden
 2. Evt.