Bestyrelsen – aktuel dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde Enhedslisten Aalborg 16.02.2023
I vores lokaler Vesterbro 37 st. 9000 Aalborg 😊 eller mødelokale 1 i medborgerhuset

1. Formalia
a) Ordstyrer
b) Referent
c) Godkendelse af referat fra mødet d. 16.01.2023
d) Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser
a) Kontaktperson
b) Landskontoret
c) Baggrundsgruppen – byrådsgruppen
d) Regionsbestyrelsen
e) SUF & RGU
f) Husråd og Anpartsselskab
g) Andre og andet

3. Opfølgning på arrangementer
a) Vinterseminaret –
b) Andre?

4. Kommende aktiviteter
a) Intromøde – er der fastlagt en dato?
(tovholdere: John og Rasmus)
b) 8. marts – FH står for arrangement – vi er med i planlægning
c) Kapitalens Europa v/ Kenneth Haar. 28.02.23 kl. 17:00 i Haraldslund. Er der praktiske opgaver som der skal tages hånd om?
d) Generalforsamling – beslutning om dato – fordeling af opgaver – beretning, arbejdsplan, udkast til budget (vedhæftet) – praktisk?
e) OK 23 møde – status?
f) MedlemsAktivitetsgruppen fra Vinterseminaret? Status
g) Kulturmafiaen? Status
h) Møder i forbindelse med Årsmødet – borgerlønsdebat, valg af delegerede mv. vi skal have fundet datoer
i) Generalforsamling i Enhedslisten Nordjylland d. 18.02 – vi skal vælge én fra Aalborg til bestyrelsen – og kan evt. stille op til de tre regionale pladser.

5. Nyt vedr. Vesterbro 37
a) Status på køb og ibrugtagning mv v/Jeppe
b) Status på renoveringsopgaven – se Jeppes budgetforslag
c) Status på indretning
d) Andet

6. Mødedato – samt valg af ansvarligt bestyrelsesmedlem for næste møde

7. Evt.