Dagsorden for bestyrelsesmøde i Enhedslisten Aalborg, onsdag d. 6. januar kl. 18.00

1. Formalia
– Ordstyrer
– referent
– Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser
a) kontaktperson
b) landskontoret
c) Baggrundsgruppen
d) Regionsbestyrelsen
e) Kvinde+
f) SUF
g) Husrådet
h) Andet
Videoklip til Ø-københavn, senest d. 1. februar
Der er planlagt møde i Nørresundby d. 21. januar og i Aalborg Øst d. 11. januar.

3. Afholdt arrangementer
Ingen

4. Kommende arrangementer
a) Vinterseminar d. 16. januar
Medborgerhuset er lukket indtil d. 17. januar
Skal vi udskyde, aflyse eller holde det på zoom?
b) Kandidatmøde tirsdag d. 26. januar kl. 19.00
Skal det kun være zoom?
Eller skal vi satse på, at vi også kan mødes fysisk?
b) Urafstemning d. 1. februar – d. 5. februar
c) Generalforsamling – torsdag d. 11. februar kl. 18.00-21.00
Foreløbig dagsorden:
● Valg af spidskandidater til kommunalvalget november 2021.
Der skal vælges 3 spidskandidater og der holdes vejledende urafstemning d. 1. februar- d. 5.
februar.
● Vedtagelse af budget for kommunalvalgkampen
● Plan for kommunalvalgkampen
d) medlemsmøde d. 4. februar kl. 19.00 og 4. marts kl. 19.00
(første torsdage i måneden)
e) Sommerdag på Egholm
Skal vi holde arrangementet igen og evt. fastsætte en dato.

5. Møde m. Mira Skadegård om strukturel racisme
Asghar, Lisbeth og jeg har snakket om, at vi godt kunne tænke os et møde med Mira
Skadegård om strukturel racisme. Mødet skulle oprindeligt været afholdt efter vores møde
om hverdagsracisme, som pt. er udskudt på ubestemt tid.
Mira koster 10.000 kr. i honorar + 1500 i transport. Hun bor i København.
Hvad tænker I om det?

6. Zoomabonnement
Det udløber til februar

7. Evt.
Næste