Kommunalvalget – udkast til delprogram – Solidaritet med udsatte borgere

Solidaritet med udsatte borgere

I Aalborg kommune skal der være plads til alle!

Vi skal sikre at de mest udsatte grupper I vores kommune får mulighed for at være en del af samfundet på deres præmisser.

Udsatte unge 

Vi skal sikre at udsatte unge ikke bliver mere udsatte, men hurtigt får den nødvendige hjælp.

 • Der skal være akutte trygge omsorgs-og forsorgspladser til særlige udsatte grupper, især unge og kvinder, som er i øget risiko for at blive udsat for vold og overgreb i de traditionelle tilbud.
 • Der skal være en effektiv ”housing first” indsats overfor udsatte unge.

Misbrugsbehandling

Hvis man har et misbrug og ønsker at komme ud af det skal man nemt kunne få den hjælp man har brug for.

 • Der skal afsættes flere ressourcer til misbrugsbehandlingen, så Aalborg kommune kan overholde behandlingsgarantien på 14 dage.
 • Aalborg kommune skal fortsat kunne tilbyde borgere med misbrug at kunne komme døgnbehandling for i stof- og alkoholmisbrug.
 • Aalborg kommune skal reetableret tilbud om afrusnings i kommunen.
 • Der skal oprettes behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser, sådan at der både bliver taget hånd om misbruget og psykiatrisk behandling eller udredning.
 • Der er et hårdt misbrugsmiljø på kommunens forsorgshjem, hvilken gør at kan være svært at blive clean/ædru hvis man ønsker det. Der skal derfor etableres kommunal afrusning samt alkohol og stoffrie omsorgs-/forsorgspladser, så det er nemmere at forblive clean/ædru hvis man er på vej ud af et misbrug.

Plads til alle

Aalborg kommune er for alle. Derfor skal de fysiske rammer og de sociale tilbud i byen også afspejle den mangfoldighed kommunen rummer.

 • I Aalborg kommune skal der på byens pladser og torve være plads og rum til byens udsatte. Der skal derfor etableres flere offentlige toiletfaciliteter og hellesteder.
 • På Aalborg kommunes forsorgshjem er det ikke muligt at overnatte hvis du ikke har et dansk cpr-nummer, det betyder at der en gruppe mennesker som bliver endnu mere udsatte fordi de bliver tvunget til at bo på gaden og ikke kan modtage støtte til at komme ovenpå igen. Derfor skal Aalborg kommune tage hånd om udsatte udenlandske udsatte mennesker som ikke har dansk cpr-nummer.
 • Der skal bygges flere skæve boliger hvor udsatte kan bo på deres præmisser.
 • Særligt sårbare udsatte som helt unge og kvinder har det svært på byens væresteder og forsorgshjem da de ofte bliver ofre for vold, seksuelle krænkelser og bliver rekrutteret til kriminalitet. Vi skal have pladser på byens væresteder som er særligt tiltænkt disse særligt sårbare grupper, så de er beskyttet mod vold og overgreb.
 • Der findes en lille gruppe udsatte som er meget udadreagerende og som derfor ikke kan opholde sig på de eksisterende forsorgshjem og væresteder. De får gang på gang karantæne og bliver dermed endnu mere udsatte. Ingen skal være alene i verden uden et sted at gå hen, derfor skal der afsættes flere ressourcer til byens væresteder, hvor der skal være plads til alle typer af udsatte mennesker, også dem der er svære at rumme.
 • Der skal åbnes et sundhedsrum i forbindelse med at af byens væresteder.

 Hjemløshed

Mennesker som oplever hjemløshed har ofte massive problematikker som gør at det er svært både at finde men også fastholde en bolig. Derfor er det vigtigt at hjemløse får den nødvendige hjælp til ikke bare at finde en bolig, men også til at gøre den til et trygt hjem.

 • Der skal laves en særlig indsats for at støtte de mange hjemløse med Grønlandsbaggrund i at finde boliger og fastholde denne.
 • Der skal være en boliggaranti på 3 måneder for kommunens hjemløse. Dette skal kombineres med en ”housing first” indsats så det er muligt for den enkelte at fastholde sin bolig.

Beskæftigelse

I beskæftigelsessystemet skal udsatte mennesker mødes med forståelse og respekt.

 • Ordningen med socialt frikort skal øges ved at Aalborg kommune opretter et antal jobs. Så flere socialt udsatte får mulighed for at få et arbejde, som eksempelvis de eksisterende by-pedeller.
 • Udsatte borgere skal ikke syltes på kontanthjælp! I Aalborg Kommune skal ingen udsatte borger gå mere end 3 til 5 år på kontanthjælp før der er en afklaring i forhold til jobmuligheder, flexjob eller førtidspension.

Download vores forslag her.