Mærkesager – kommunalvalget

 • Alle børn har ret til et godt og udviklende børneliv

  • Kortere skoledage med mere kvalitet i undervisningen og et godt fritidstilbud
  • Bedre normeringer i dagsinstitutioner og DUSser (med særligt fokus på sociale normeringer for 0-3 årige) 
  • Bedre tilbud til udsatte børn og børn med specielle behov.
 • Alle har ret til arbejde, uddannelse og et ordentligt forsørgelsesgrundlag

  • Målrettet indsats for at styrke arbejdsløses mulighed for at få arbejde.
  • Fokus på udsatte børn og unges mulighed for at få en uddannelse
  • Alle skal sikres forsørgelse på det højeste niveau, som lovgivningen giver mulighed for
 • Borgerne – ikke investorerne – skal bestemme Aalborg udvikling

  • Samråd og andre skal inddrages i planlægningen lige så tidligt som eventuelle investorer.
  • Der skal udvikles nye metoder, der kan sikre en tidlig borgerinddragelse.
  • Borgerne skal have mulighed for at få sager på dagsordenen i byrådet, hvis de kan samle mindst 2000 underskrifter.
 • Aalborg skal være en grøn kommune

  • Energiforsyningen skal ske udelukkende fra vedvarende energi senest i 2029
  • Cykler og kollektiv trafik før biler. Midtbyen skal være bilfri.
  • Affald skal genanvendes ikke brændes
  • Aalborg skal have mere og bedre natur.