Baggrundsgruppen – aktuel dagsorden

Møde i Baggrundsgruppen, 26. juni klokken 19 – 21

Mødedeltagere:

 • Deltagere
 • Afbud

Forslag til Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Godkendelse af referat fra den 22. maj
 3. Godkendelse af dagsorden og tidsplan
 4. Vigtige sager fra byråd og udvalg
  1. Den nye byrådsgruppe
  2. Hvordan sikrer vi bedst at KBG kan kommentere
  3. Skolestruktur – budgetforhandlingerne.
  4. Andre sager og forhold til debat fra kommunale udvalg og byråd
 5. Vigtige sager fra bestyrelsen

Sager til orientering og debat

 1. Deleforbrug
  Michael og Poul Erik har deltaget i møde med Verdensmålscentret på Aalborg Bibliotekerne, fredag den 14. juni.
 2. Hastighedsnedsættelse
 3. Budgetforslagene er fortrolige
 4. Næste møde i KBG
 5. Eventuelt

Du finder referaterne fra møderne her.