Dagsorden til møde i KBG den 5. oktober

Møde i Kommunalpolitisk BaggrundsGruppe den 5. oktober 2020 klokken 19.00 i mødelokale 2 og 3 i Medborgerhuset

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af referat fra møde i KBG den 1. septemberE
  1. Er ikke indsat på hjemmesiden før efter godkendelse i KBG
 4. Evaluering af budgetforhandlingerne (både intern proces og resultat)
 5. Evaluering af arbejdet i KBG primært med fokus på de “nyes” vurdering. Er der noget vi skal ændre?
 6. Opfølgning på arbejdet med FN mål, klima og miljø.
 7. Temadrøftelser i KBG/afdelingen. (Udvikling af valgprogram)
 8. Vigtige sager fra byrådet
 9. Eventuelt

Kh Per