Dagsorden til møde i KBG den 30. marts

Dagsorden for møde i Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe d. 30. marts 2021, Kl. 19.00 på Zoom

Tilstede:
Afbud:
Fraværende:

Dagsorden:
1.) Valg af dirigent og referent

Beslutning:

2.) Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

3.) Godkendelse af referat fra d. 15-03-2021.

Beslutning:

4.) Offentlige møder
a. Opfølgning på møde om udsatte voksne d. 22. marts

Beslutning:

b. Forberedelse af fremtidige offentlige møder
• ”Mennesker med handicap” – d. 8. april
• ”Børn” – d. 22. april
• ”Klima og miljø” – d. 18. maj
Beslutning:
c. Forslag til nye møder

Disse møder forslås at skulle afholdes sidst i maj måned
• Byplanlægning
• Boligpolitik
Beslutning:

5.) Forvaltningsstruktur – Fokus på inddragelse af ansatte og borgere

Hertil har Michael et forslag, dette er vedlagt.

Beslutning:

6.) Beretning til generalforsamlingen

Per har leveret et udkast på mail, dette er vedlagt her også.

Beslutning:

7.) Vigtige sager i Byrådet og udvalgene

Beslutning:

8.) Eventuelt og dato for næste møde

Beslutning: