Indkaldelse til møde i Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe den 9. juni, klokken 19-21

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forberedelse af aktivistseminar og generalforsamling
  3. Kommunalpolitiske temaer (på baggrund af rundringning til medlemmerne)
  4. Hovedretningslinjer for bypolitik (oplæg fra Jan) sendes ud.
  5. Vigtige sager fra byrådet (Aabo Plads, Udviklingen i Vestbyen og opfølgning på fælles skoleledelse)
  6. Zoom møder i fremtiden
  7. Eventuelt

Kh Per