Dagsorden til næste møde i Baggrundsgruppen.

Møde i den kommunale baggrundsgruppe 30. november kl. 19-21

 

 1. Formalia (5 min.)
 • Valg af dirigent referent og dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra 14. oktober
 1. Foreløbig evaluering af valgkampen og valgresultatet (20 min.)

Indstilling: Baggrundsgruppen drøfter valgkampen og valgresultatet

 

 1. Foreløbig evaluering af konstitueringsforhandlingerne (10 min.)

Vi fik rådmandsposten for Klima og Miljø, samt fire udvalgsposter og en plads i Mangfoldighedsudvalget og bestyrelsen for RenoNord, samt muligvis Broudvalget (skal afklares senere). Derudover har vi fået bestyrelsesposter i Kvindekrisecentret, Kirkens Korshær og Nordjyske Museer, som kan besættes af personer uden for byrådet. Disse besættes af bestyrelsen.
Indstilling: Baggrundsgruppen drøfter konstitueringsforhandlingernes forløb.

 

 1. Beslutning: Principper for brug af overskud i Aalborg Forsyning (15 min.)

Der er på maillisten rejst ønske om, at Baggrundsgruppen forholder sig til dette spørgsmål.

Indstilling: Enhedslistens repræsentanter arbejder fortsat efter følgende principper:

 • I tilfælde af overskud optjent på markedsvilkår, eksempelvis på elmarkedet, bliver pengene i selskabet og bruges til investeringer i grøn omstilling, til afbetaling af gæld, til hurtigere udfasning af kul og andre grønne formål.
 • I tilfælde af overdækning på ”hvile i sig selv”-områderne kan beløbet betales tilbage til forbrugerne på følgende måder:
  éngangstakstnedsættelse
  b. delvis takstnedsættelse, f.eks. for at forhindre eller afbøde en senere takststigning
  c. investeringer i produktion, grøn omstilling og distribution

Pause (10 min.)

 

 1. Vigtige sager fra Byrådet (25 min.)

Byrådsmedlemmerne fremlægger noget, som de ønsker drøftet.

 1. Indkaldelse af suppleant til Baggrundsgruppen (5 min.)

Anna Aaen indtræder i byrådet fra nytår, og som byrådsmedlem bliver hun ”født” medlem af KBG.

Den Kommunalpolitiske Baggrundsgruppes sammensætning fremgår af §6 i afdelingens vedtægter:

Vedtægter


Indstilling: Vi fortolker vores vedtægter således, at førstesuppleanten (dvs. Karsten Pedersen) indtræder i KBG fra 1. januar frem til generalforsamlingen.

 

 1. Eventuelt og dato for næste møde (10 min.)