Dagsorden til møde i KBG den 16. november

Møde i Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe den 08. december klokken 19 i Mødelokale 1 i Medborgerhuset.

Det er også muligt at deltage på Zoom (giv besked til Torben)

Dagsorden (revideret udgave) 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af referatet fra møder den 16. november 2020
 4. Valgprogram. Vi skal tage stilling til om valgprogrammet fra 2017 kan danne udgangspunkt for det nye. https://aalborg.enhedslisten.dk/valgprogram-2017/ og valgt nogen til at gennemskrive det eller udarbejde et nyt udkast til mødet i januar.
 5. Klimahandlingsplan og bæredygtighedsstrategi – er der noget nyt vi skal handle på.
 6. Valgsamarbejde (indledende snak). Jeg har tidligere udsendt et lille oplæg til denne diskussion.
 7. Vigtige sager fra byrådet (Lasse og Per)
 8. Forberedelse af møderne i KBG (nedsættelse af gruppe til at udarbejde dagsorden m.v.)
 9. Styrkelse af ekstern kommunikation. Eventuelt nedsættelse af gruppe, som arbejder med dette.
 10. Fordeling af opgaver under Lasses orlov
 11. Eventuelt

Kh Per