Møde i Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe den 24. februar 2020, klokken 19 i Socialisternes Hus.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Evaluering af årets arbejde. Her på det sidste har to af vores medlemmer trukket sig fra arbejdet. Er der noget vi kan gøre bedre og anderledes.
  3. Vores beretning til generalforsamlingen
  4. Vores arbejdsplan til generalforsamlingen – herunder bud på vores aktiviteter frem til kommunalvalget.
  5. Opstilling af byrådskandidater. Vi har tidligere vedtaget at opstille 5 på generalforsamlingen. Hvordan ser det ud og er der nogen vi bør opfordre til at stille op.
  6. Valgforbund til kommunalvalget. Vi kan nok snart forvente et udspil fra SF.
  7. Lasses barselsorlov
  8. Forslag om afskaffelse af gratis parkering i Aalborg Lufthavn
  9. Sager fra byrådet
  10. Eventuelt