Da Enhedslisten købte et kulkraftværk

I 2015 brugte Aalborg Kommune 725 mio. kr. på at opkøbe Nordjyllandsværket, der leverer 60 procent af varmen til Aalborg Forsyning. I spidsen for købet stod rådmand Lasse Olsen, der er valgt for Enhedslisten. Hvorfor i alverden vælger en rød-grøn politiker at investere i kul? Det giver han selv en ligefrem forklaring på: