Byrådet – efter valget 16. november 2021

Enhedslisten havde et flot valg til byrådet i Aalborg Kommune. Vi gik fra 2 til 3 medlemmer og var med til at sikre, at partierne i “Det Grønne Valgforbund” gik fra 3 til 7 medlemmer ud af et byråd på i alt 31.

Sejr til Det Grønne Valgforbund ved kommunalvalget

Partierne i Det Grønne Valgforbund gik frem fra 3 til 7 mandater ved byrådsvalget i 2021. Samlet set fik partierne i Valgforbundet 22,2 procent af stemmerne. Enhedslisten, De Radikale og SF gik frem med samlet set 8,6 procent. De små partier i valgforbundet (Veganerpartiet, Trafikalt Folkeparti, Kommunistisk Parti og Alternativet) fik samlet set 1,4 procent af stemmerne, hvilket dog var mindre, end Alternativets 1,8 procent af stemmerne i 2017.

Det Grønne Valgforbund blev dannet med det formål at samle de partier, som gik i mod en 3. Limfjordsforbindelse i Egholm linjen og i øvrigt prioriterede den grønne omstilling og klimapolitikken højt. Det skulle vise sig at være et godt tema – ikke mindst i kraft af, at Valgforbundet blev understøttet af omfattende folkelige aktiviteter. Først og fremmest koncentreret omkring modstanden mod en 3. Limfjordsforbindelse, men også mere bredt omkring klimadagsordenen.


Byrådsmedlemmerne 2021 – 2024

Per Clausen, Rådmand Klima og miljø

Født i 1955, bor i Aalborg Vestby, medlem AkademikerPension’s bestyrelse, medlem af folketinget for Enhedslisten siden 2005, hvor han har haft en række ordførerskaber særligt inden for miljø, fødevarer, klima m.v., gruppeformand fra 2009 – 2013. Bestyrelsesmedlem i Magistrenes Arbejdsløshedskasse siden 2000 – formand siden 2014. Formand for Dansk Magisterforening 1994 – 2001. Aktiv i SID og Faglig Ungdom og fabriksarbejder i Aalborg i 70erne. Studerende på Aalborg Universitet og aktiv i Studenterrådet og Danske Studerendes Fællesråd i 80erne. Kandidat i Samfundsfag i 1988. Bestyrer på Tusindfryd 1988 -1989. Arbejdede som timelærer på Aalborg Universitet og deltidslærer på VUC i starten af 90’erne.

Kontakt: mail [email protected]
Tlf.: 31 67 50 08


Anna Aaen

Født 1983. Bor i Vaarst med sine to børn, og sætter pris på at have masser af udendørsplads, uden for meget trafikstøj. Anna er uddannet biolog cand. scient (2014), og arbejder til dagligt med miljø og natur.


Lasse P.N. Olsen

Født i 1980. Bor i bofællesskab i Nørresundby med sin kæreste, deres barn og to delebørn. Lasse værdsætter at have både naturen, fjorden og alle byens faciliteter indenfor ladcykelafstand.

Uddannet socialrådgiver (2007) og cand.scient.adm. (2013). Lasse har siden januar 2014 været medlem af Byrådet for Enhedslisten og rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen (2014 – 2021). Fra 2022 er Lasse medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget og RenoNords bestyrelse.

Tidligere har Lasse arbejdet som presserådgiver i Enhedslistens folketingssekretariat, som socialrådgiver, som radiojournalist og som pædagogmedhjælper. Lasse har været aktiv på den aalborgensiske venstrefløj siden midten af 90’erne, i Enhedslisten siden 2003. Tillidsrepræsentant i Aalborg Kommune 2007 – 2009, uddannelsespolitisk ordfører for Studentersamfundet på Aalborg Universitet 2010 – 2012. Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse 2011- 2013 og 2016 –, samt Enhedslistens Forretningsudvalg siden 2021.

Kontakt: [email protected]alborg.dk
Tlf.: 26 84 59 55


Herudover har Enhedslisten fået pladser i bestyrelserne for blandt andre:

 • Nordjyske Museer – Søren B. Andersen
 • Kvindekrisecenteret – Rosalina Svane
 • Kirkens Korshær – John Ørtoft

Arbejdsform

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i “kommunal baggrundsgruppe” op til møderne i byrådet. Derudover lægges de store linjer på medlemsmøderne, som er afdelingens højeste myndighed.

Du kan læse mere om den kommunale baggrundsgruppe her.

Læs referater og dagsorden til de kommende møder i baggrundsgruppen.


Aalborg Kommunes organisation

Tidligere navn Nyt navn fra 1. januar 2022
Borgmesterens Forvaltning Økonomi og Erhverv
By- og Landskabsforvaltningen By og Land
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Job og Velfærd
Ældre- og Handicapforvaltningen Senior og Omsorg
Skoleforvaltningen Børn og Unge
Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed og Kultur
Miljø- og Energiforvaltningen Klima og Miljø

Kommunens 7 forvaltninger

Økonomi og Erhverv
En stor del af arbejdet er at samordne kommunens aktiviteter. Økonomi og Erhverv består af fem afdelinger:


By og Land
By og Land er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.


Børn og Unge
Børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling er kerneopgaven i forvaltningen Børn og Unge. Ved at skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger, medarbejdere vil vi skabe sammenhæng for børn, unge og forældre.


Job og Velfærd
I Job og Velfærd ser vi muligheder i alle, arbejder for styrke fællesskabet og tager hånd om de medborgere, der har brug for hjælp. Alt efter den enkeltes livssituation er målene forskellige. Det kan være at starte på uddannelse, komme i beskæftigelse, at opnå større ansvar for og mestring af eget liv eller bare større livskvalitet.


Sundhed og Kultur
Sundhed og Kultur skaber sammen med borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse


Senior og Omsorg
I Senior og Omsorg løser vi sociale og sundhedsmæssige opgaver for ældre. Senior og Omsorg består af afdelingerne:


Klima og Miljø
Bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse og affaldshåndtering er kerneopgaverne i Klima og Miljø


Aalborg Kommunes selskaber

Aalborg Kommune har ejerandele i en række selskaber, der leverer services til borgerne og erhvervslivet i kommunen.

Selskaberne opererer på meget forskellige lov og reguleringsgrundlag – og for flere af selskaberne skal hvile-i-sig-selv- princippet overholdes, hvorfor over/underskud skal håndteres med ejerne. For andre selskaber er der en mere fri drift med mulighed for overskud og forrentning af ejerandelene.

Selskaberne har samlet aktivitet på mere end fire milliarder kroner årligt og beskæftiger samlet over 1100 medarbejdere.

Aalborg Kommune og selskaberne er hinandens forudsætninger, da selskaberne udgør en stor del af erhvervsindsatsen, samtidig med at de leverer væsentlige services og forsyning til kommunens borgere. Det gælder mobilitet, transport, varme, vand, energi, byudvikling og renovationsydelser. Selskaberne arbejder med egne strategier for at skabe bedst mulig forretning på områderne.

Det drejer sig om følgende selskaber:


Byrådets konstituering

Økonomiudvalget (tidligere magistraten)

 • Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, A
 • Rådmand Jan Nymark Thaysen (By- og Landskabsudvalget), V
 • Rådmand Nuuradiin Hussein (Job- og Velfærdsudvalget), A
 • Rådmand Kristoffer Hjort Storm (Senior- og Omsorgsudvalget), DF
 • Rådmand Morten Thiessen (Børne- og Undervisningsudvalget), C
 • Rådmand Jes Lunde (Sundheds- og Kulturudvalget), RV
 • Rådmand Per Clausen (Klima- og Miljøudvalget), Ø

By- og Landskabsudvalget

 • Rådmand Jan Nymark Thaysen, V
 • Lisbeth Lauritsen, A
 • Helle Frederiksen, A
 • Jane Østergaard, SF
 • Anna Aaen, Ø
 • Vibeke Gamst, C
 • Peter Lindholt, V

Job- og Velfærdsudvalget

 • Rådmand Nuuradiin Hussein, A
 • Rosa Sulaiman, A
 • Dennis Charles Hansen, A
 • Tobias Bøgeskov, A
 • Lasse P. N. Olsen, Ø
 • Maja Torp, V
 • Sofie Svendsen, C

Senior- og Omsorgsudvalget

 • Rådmand Kristoffer Hjort Storm, DF
 • Lasse Frimand Jensen, A
 • Mette Ekstrøm, A
 • Daniel Nyboe Andersen, RV
 • Peter Larsen, SF
 • Maja Torp, V
 • Daniel Borup, V

Børn- og Undervisningsudvalget

 • Rådmand Morten Thiessen, C
 • Søren Kusk, A
 • Lisbeth Lauritsen, A
 • Peter Larsen, SF
 • Lasse P. N. Olsen, Ø
 • Lotte Finck, C
 • Mikael Simonsen, C

Klima- og Miljøudvalget

 • Rådmand Per Clausen, Ø
 • Bjarne Jensen, A
 • Helle Frederiksen, A
 • Tobias Bøgeskov, A
 • Daniel Nyboe Andersen, RV
 • Daniel Borup, V
 • Mikael Simonsen, V

Sundheds- og Kulturudvalget

 • Rådmand Jes Lunde, RV
 • Evald Lange Rise, A
 • Jane Østergaard, SF
 • Anna Aaen, Ø
 • Torben Froberg Poulsen, V
 • Vibeke Gamst, C
 • Rikke Pedersen, D

Politikere – partier og stemmetal

Der blev i alt afgivet 114.284 ud af 176.610 stemmer svarende til en stemmeprocent på 64,6%

Du kan ved at klikke på navnet for de enkelte medlemmer få kontaktoplysninger og oplysninger om tillidshverv og lignende.

Socialdemokratiet (42.149 stemmer – 36,89 % af afgivne stemmer)

 1. Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester, 14.453
 2. Nuuradiin S. Hussein, Rådmand, 2.245
 3. Lasse Frimand Jensen, 1.995
 4. Evald Lange Rise,1.727
 5. Søren Kusk, 1.607
 6. Tobias Bøgeskov Eriksen, 1.437
 7. Lisbeth Lauritsen, 1.348
 8. Mette Ekstrøm, 994
 9. Bjarne Jensen, 975
 10. Helle Frederiksen 1. viceborgmester, 928
 11. Rosa Sulaiman, 890
 12. Dennis Charles Hansen, 552

Venstre (21.470 stemmer – 18,8% af de afgivne stemmer)

 1. Jan Nymark Thaysen Rådmand, 4.350
 2. Maja Torp, 4.197
 3. Daniel Borup Jakobsen, 2.021
 4. Mikael Kristiansen Simonsen, 1.182
 5. Torben Froberg Poulsen, 1.182
 6. Peter Lindholt, 837

Enhedslisten (9.428 stemmer – 8,2% af de afgivne stemmer)

 1. Per Clausen Rådmand, 2.312
 2. Anna Aaen, 1.104
 3. Lasse Puertas Navarro Olsen, 366

Det Radikale Venstre (8.055 stemmer – 7,0% af de afgivne stemmer)

 1. Jes Lunde Rådmand, 2.241
 2. Daniel Nyboe Andersen, 1.315

Det Konservative Folkeparti (12.709 stemmer – 11,1% af de afgivne stemmer)

 1. Morten Thiessen Rådmand, 2.665
 2. Vibeke Merete Gamst 2. viceborgmester, 1.929
 3. Lotte Finck, 891
 4. Sofie Therese Svendsen, 622

Socialistisk Folkeparti (6. 353 stemmer – 5,6% af de afgivne stemmer)

 1. Peter Larsen, 1.758
 2. Jane Østergaard, 829

Dansk Folkeparti (4.683 stemmer – 4,1% af de afgivne stemmer)

 1. Kristoffer Hjort Storm Rådmand, 2.210

Nye Borgerlige (4.064 stemmer – 3,6% af de afgivne stemmer)

 1. Rikke Pedersen, 805

Aalborg Byråds møder i 2022

Aalborg Byråds forretningsorden holdes kl. 16.00 på følgende mandage:

 • 17. januar
 • 14. februar
 • 7. marts
 • 28. marts
 • 25. april
 • 9. maj
 • 30. maj
 • 20. juni
 • 15. august
 • 5. september
 • 26. september
 • 24. oktober
 • 14. og 28. november
 • 12. december

Herudover godkendte byrådet, at byrådets 2 behandlinger af budget 2023-2026 holdes kl. 13.00 på følgende torsdage:

 • 22. september – 1. behandling
 • 13. oktober – 2. behandling.

Spørgetid i Aalborg Byråd

Det er muligt at stille spørgsmål til byrådet forud for det første månedlige ordinære byrådsmøde.

Datoer for spørgetid 2022

 • 17. januar
 • 14. februar
 • 7. marts
 • 25. april
 • 9. maj
 • 20. juni
 • 15. august
 • 5. september
 • 24. oktober
 • 14. november
 • 12. december.

Spørgetid i Aalborg Byråd – Regler og rammer for spørgetiden


Analyse af kommunalvalget 2021 – tal og grafer (ikke afsluttet – korrigeres kontinuerligt)


Kommunalvalget, den 21. november 2017

Parti Stemmer Procent Mandater
A: Socialdemokratiet 55.886 48,7 17
B: Det Radikale Venstre 3.543 3,1 1
C: Det konservative Folkeparti 4.575 4,0 1
O: Dansk Folkeparti 7.351 6,4 2
V: Venstre 25.128 21,9 8
Ø: Enhedslisten 7.315 6,4 2
I alt  103.798 90,5* 31

*Af det samlede antal afgivne stemmer på 116.587 den 21. november 2017

Gå til Aalborg Kommunes oversigt for partiernes byrådsmedlemmer.

Det samlede antal stemmeberettigede i Aalborg Kommune var på 172.295 personer.

Der blev i alt afgivet 116.587 stemmer ved byrådsvalget, hvilket svarede til en stemmeprocent på 67,7 og i forhold til sidste kommunalvalg i november 2013 var der tale om et fald i stemmeprocenten på -0,7 procentpoint.

Der var i alt 31 afstemningssteder i Aalborg Kommune, og der var stor forskel på stemmeprocenten stederne imellem.

Den højeste stemmeprocent var i Klaruphallen, hvor 2.865 ud af 3.531 stemmeberettigede afgav stemme, svarende til en stemmeprocent på 81,14. Den laveste stemmeprocent var på Tornhøjskolen, hvor 3.534 ud af 6.194 stemmeberettigede afgav stemme, svarende til en stemmeprocent på 57,06.

Af de 116.587 afgivne stemmer var der 114.758 gyldige, 1.533 blanke og 296 ugyldige stemmer.

Enhedslistens Byrådsmedlemmer 2018 – 2021

Per Clausen (se præsentation)

Foto Aalborg Kommune

Lasse P. N. Olsen (se præsentation)

Foto Aalborg Kommune

Arbejdsform i Enhedslistens Byrådsgruppe

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i “kommunal baggrundsgruppe” op til møderne i byrådet. Derudover lægges de store linjer på medlemsmøderne og generalforsamlingerne, som er afdelingens højeste myndighed.

Den kommunale baggrundsgruppe, medlemmer, dagsorden og referater finder du her.

Enhedslistens øvrige repræsentationer i byrådsperioden

 • Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse
  • Søren Brunholt Andersen – Medlem
 • Fredningsnævnet
  • Peter Halgren Madsen – Medlem
 • Lille Vildmosecenteret
  • Nicolai Sejrup – Medlem

Vigtige links til informationer om Aalborg Kommune

Spørgetid i Aalborg Byråd

Det er muligt at stille spørgsmål til byrådet forud for det første månedlige ordinære byrådsmøde. Se datoer her.

Politisk organisation og udvalg i Aalborg Kommune

(kilde: Aalborg Kommune)

De stående udvalg har ansvaret for forvaltningen af deres respektive områder. Udvalgene træffer afgørelse i sagerne i det omfang, udvalget ikke har delegeret sin kompetence til rådmanden og administrationen.

Inden for hvert opgaveområde udarbejder de stående udvalg ligeledes indstillinger til Magistratens og byrådets godkendelse.

Andre vigtige udvalg og Råd i Aalborg kommune

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fastlægger principperne for kommunens fritidspolitik og tager stilling til, om foreninger og aftenskoler lever op til Folkeoplysningslovens betingelser og dermed er berettiget til tilskud.
Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv.

Folkeoplysningsudvalgets møder holdes i Borgmesterens Forvaltning, Boulevarden 13, i Repræsentationslokale 1 kl. 15.00. Udvalget holder sommerferie i juli.

Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget arbejder for at fremme ligestilling blandt ansatte i kommunen.

Rådets sammensætning:

Ligestillingsudvalget er er sammensat af tre medlemmer fra byrådet, syv ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedsamarbejdsudvalg og tre eksterne interessenter.

Tilgængelighedsudvalget

Udvalget arbejder for at mennesker med handicap kan færdes i offentlige bygninger og områder på lige fod med alle andre

Tilgængelighedspuljen administreres af udvalget. Udvalget rådgiver kommunens forvaltninger i principielle og konkrete problematikker som fx at udarbejde retningslinjer om tilgængelighed i Aalborg Kommune. Derudover rådgiver udvalget om udmøntning af Handicappolitikken, og behandler de sager op, som Handicaprådet pålægger udvalget.

Beskæftigelsesrådet

Med beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2015, blev de lokale beskæftigelsesråd nedlagt og erstattet af regionale arbejds-markedsråd. I Aalborg Kommune er det dog besluttet, at der fortsat skal være et lokalt beskæftigelsesråd. Rådets opgave er at rådgive Beskæftigelsesudvalget, byrådet og Jobcenter Aalborg om beskæftigelses-indsatsen i Aalborg Kommune.

Rådet skal være rådgivende i forhold til

 • Beskæftigelsesplaner, herunder sammenhæng til det regionale arbejdsmarkedsråds fokusområder
 • Implementering af ny lovgivning
 • Strategier på udvalgte indsatsområder
 • Aktiveringsindsatsen
 • Status for og opfølgning på indsatsen
 • Opfølgning på virksomhedsplaceringer

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et dialogforum vedrørende kommunens administration og planlægning inden for natur, miljø og friluftsliv.

Det Grønne Råds sammensætning

Formand for rådet er rådmanden for By- og Landskabsudvalget, og rådets medlemmer repræsenterer grønne, frilufts-, og fritidsorganisationer, erhvervsorganisationer og andre myndigheder med arbejdsområde, der vedrører rådets opgaver.

Park & Natur fungerer som sekretariat for rådet.

Brugerindflydelse i Aalborg Kommune

Indflydelse for brugere af Aalborg Kommunes service.

Det er politikerne. der fastlægger den overordnede service i Aalborg Kommune. Brugerne af Aalborg Kommunes service kan imidlertid i en række situationer få medindflydelse på servicen i Aalborg Kommune. Medindflydelsen være såvel formel som uformel og kan handle om hvordan servicen konkret ydes eller om de praktiske forhold i servicen. Medindflydelsen omfatter ofte også pårørende som f.eks. forældre, nærtstående familie til brugere m.v. Formålet er at udvikle dialogen mellem brugere, politikere, ledere og medarbejdere om servicen i nutiden og fremtiden. Det er ligeledes et formål at sikre at servicen tilrettelægges så optimalt som muligt og at udvikle den gensidige fælles ansvarlighed om kommunens service.

Formel medindflydelse

Den formelle indflydelse har brugeren på områder, hvor love og regler fastlægger rammerne for indflydelsen. Det kan blandt andet være:

 • Børnepasning: Forældrebestyrelser i vuggestuer, dagpleje og børnehaver m.v.
 • Skoler: Elevråd, skolebestyrelser
 • Service til Ældre: Ældreråd, lokalråd og klageråd for ældreområdet
 • Service til handicappede: Børn, unge og voksne samt deres pårørende
 • Brugere af fritids- og kulturtilbud
 • Indflydelse via boligområder, landsbyer gennem såkaldte Samråd, der også kan påvirke den lokale service
 • Erhvervsliv, hvor indflydelsen blandt kan foregår gennem Erhvervsråd, Det lokale Beskæftigelsesråd m.v., som kan påvirke den lokale service

Brugerindflydelsen fungerer forskelligt på de kommunale serviceområder – blandt andet fordi lovgivningen og de kommunale regler om brugernes indflydelse er forskellig.På nogle områder har brugerne og pårørende direkte formel medindflydelse og stemmeret. Ofte foregår denne formelle medindflydelse gennem valgte eller udpegede repræsentanter for brugerne og de pårørende.På andre områder har brugerne ret til at blive hørt og til at udtale sig før beslutningstagerne træffer de endelige beslutninger. Her har brugerne ingen formelle muligheder for at kræve medindflydelse.Parterne på et serviceområde kan ofte vælge at lade medindflydelsen omfatte større områder end de formelle regler fastlægger. Det kræver blot at parterne er enige om det.Ledere og medarbejdere på de enkelte serviceområder kan altid give aktuel information om de konkrete muligheder for brugernes og pårørendes medindflydelse.

Uformel medindflydelse

Ud over formel medindflydelse kan brugerne også opnå uformel medindflydelse. Uformel medindflydelse på kommunens service kan for eksempel handle om:

 • at brugere/pårørende kontakter medarbejdere, ledere og politikere med forslag, idéer, klager eller andre forhold, der vedrører servicen
 • at brugere og pårørende via foreninger, interesseorganisationer, politiske partier m.v. deltager i den politiske dialog om kommunens service.

Kommunalvalget i 2013

Ved Byrådsvalget i 2013 blev Enhedslisten for første gang repræsenteret i Aalborg Byråd. Vi fik 9729 stemmer (8,8 procent) og fik valgt tre mandater (Per Clausen, Lasse Puertas Navarro Olsen og Cæcilllie Lyngaard Andersen).

Lasse blev valgt som rådmand for Miljø- og Energiområdet. Per Clausen blev medlem af Beskæftigelsesudvalget og Skoleudvalget. Cæcillie blev medlem af Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget. Senere er Per Clausen trådt ind i Familie- og Socialuddvalget i stedet for Cæcillie.

Du kan læse det kommunalpolitiske program for nuværende byrådsperiode her

I byrådet sidder 31 byrådsmedlemmer fra otte forskellige partier.

Her er repræsentationen, som den ser ud i byrådsperioden 2014 – 2017

Parti/liste  Stemmer Procent Mandater
A: Socialdemokratiet 40.221 36,3 12
B: Det Radikale Venstre 5.694 5,1 2
C: Det konservative Folkeparti 5.352 4,8  1
F: Socialistisk Folkeparti  4.009 3,6 1
I: Liberal Alliance 3.519 3,2 1
O: Dansk Folkeparti  9.970 9,0  2
V: Venstre 29.359 26,5   9
Ø: Enhedslisten  9.729 8,8   3
I alt: 110.801 100  31

Byrådet vælger borgmesteren, to viceborgmestre, seks rådmænd og medlemmer af de syv stående udvalg. Borgmesteren og rådmændene varetager sammen med direktørerne den daglige ledelse af forvaltningerne.

Politiske udvalg

De stående udvalg har ansvaret for forvaltningen af deres respektive områder. Udvalgene træffer afgørelse i sagerne i det omfang, udvalget ikke har delegeret sin kompetence til rådmanden og administrationen.

Inden for hvert opgaveområde udarbejder de stående udvalg ligeledes indstillinger til Magistratens og byrådets godkendelse.