Byrådet – efter valget 16. november 2021

Enhedslisten havde et flot valg til byrådet i Aalborg Kommune. Vi gik fra 2 til 3 medlemmer og var med til at sikre, at partierne i “Det Grønne Valgforbund” gik fra 3 til 7 medlemmer ud af et byråd på i alt 31.

Sejr til Det Grønne Valgforbund ved kommunalvalget

Partierne i Det Grønne Valgforbund gik frem fra 3 til 7 mandater ved byrådsvalget i 2021. Samlet set fik partierne i Valgforbundet 22,2 procent af stemmerne. Enhedslisten, De Radikale og SF gik frem med samlet set 8,6 procent. De små partier i valgforbundet (Veganerpartiet, Trafikalt Folkeparti, Kommunistisk Parti og Alternativet) fik samlet set 1,4 procent af stemmerne, hvilket dog var mindre, end Alternativets 1,8 procent af stemmerne i 2017.

Det Grønne Valgforbund blev dannet med det formål at samle de partier, som gik i mod en 3. Limfjordsforbindelse i Egholm linjen og i øvrigt prioriterede den grønne omstilling og klimapolitikken højt. Det skulle vise sig at være et godt tema – ikke mindst i kraft af, at Valgforbundet blev understøttet af omfattende folkelige aktiviteter. Først og fremmest koncentreret omkring modstanden mod en 3. Limfjordsforbindelse, men også mere bredt omkring klimadagsordenen.


Byrådsmedlemmerne 2021 – 2024

Per Clausen, Rådmand Klima og miljø

Født i 1955, bor i Aalborg Vestby, medlem AkademikerPension’s bestyrelse, medlem af folketinget for Enhedslisten siden 2005, hvor han har haft en række ordførerskaber særligt inden for miljø, fødevarer, klima m.v., gruppeformand fra 2009 – 2013. Bestyrelsesmedlem i Magistrenes Arbejdsløshedskasse siden 2000 – formand siden 2014. Formand for Dansk Magisterforening 1994 – 2001. Aktiv i SID og Faglig Ungdom og fabriksarbejder i Aalborg i 70erne. Studerende på Aalborg Universitet og aktiv i Studenterrådet og Danske Studerendes Fællesråd i 80erne. Kandidat i Samfundsfag i 1988. Bestyrer på Tusindfryd 1988 -1989. Arbejdede som timelærer på Aalborg Universitet og deltidslærer på VUC i starten af 90’erne.

Kontakt: mail [email protected]
Tlf.: 31 67 50 08

 • Klima- og Miljøudvalget – Formand
 • Økonomiudvalget
 • Aalborg Forsyning A/S – Formand
 • Boligudvalget, Udvikling i boligområder § 17, stk. 4-udvalg
 • Kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig

Anna Aaen

Født 1983. Bor i Vaarst med sine to børn, og sætter pris på at have masser af udendørsplads, uden for meget trafikstøj. Anna er uddannet biolog cand. scient (2014), og arbejder til dagligt med miljø og natur.

 • Gruppeforkvinde
 • By- og Landskabsudvalget
 • Sundheds- og Kulturudvalget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Mangfoldighedsudvalget
 • I/S Reno-Nord – Stedfortræder for Lasse Puertas Navarro Olsen
 • Trygfondens repræsentantskab

Lasse P.N. Olsen

Født i 1980. Bor i bofællesskab i Nørresundby med sin kæreste, deres barn og to delebørn. Lasse værdsætter at have både naturen, fjorden og alle byens faciliteter indenfor ladcykelafstand.

Uddannet socialrådgiver (2007) og cand.scient.adm. (2013). Lasse har siden januar 2014 været medlem af Byrådet for Enhedslisten og rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen (2014 – 2021). Fra 2022 er Lasse medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget og RenoNords bestyrelse.

Tidligere har Lasse arbejdet som presserådgiver i Enhedslistens folketingssekretariat, som socialrådgiver, som radiojournalist og som pædagogmedhjælper. Lasse har været aktiv på den aalborgensiske venstrefløj siden midten af 90’erne, i Enhedslisten siden 2003. Tillidsrepræsentant i Aalborg Kommune 2007 – 2009, uddannelsespolitisk ordfører for Studentersamfundet på Aalborg Universitet 2010 – 2012. Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse 2011- 2013 og 2016 –, samt Enhedslistens Forretningsudvalg siden 2021.

Kontakt: [email protected]
Tlf.: 26 84 59 55

 • Børne- og Undervisningsudvalget
 • Job- og Velfærdsudvalget
 • I/S Reno-Nord – bestyrelsesmedlem
 • Folkeoplysningsudvalget – Stedfortræder for Anna Aaen

Herudover har Enhedslisten fået pladser i bestyrelserne for blandt andre:

 • Nordjyske Museer – Søren B. Andersen
 • Kvindekrisecenteret – Rosalina Svane
 • Kirkens Korshær – John Ørtoft

Arbejdsform

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i “kommunal baggrundsgruppe” op til møderne i byrådet. Derudover lægges de store linjer på medlemsmøderne, som er afdelingens højeste myndighed.

Du kan læse mere om den kommunale baggrundsgruppe her.

Læs referater og dagsorden til de kommende møder i baggrundsgruppen.


Byrådets konstituering

Økonomiudvalget (tidligere magistraten)

 • Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, A
 • Rådmand Jan Nymark Thaysen (By- og Landskabsudvalget), V
 • Rådmand Nuuradiin Hussein (Job- og Velfærdsudvalget), A
 • Rådmand Kristoffer Hjort Storm (Senior- og Omsorgsudvalget), DF
 • Rådmand Morten Thiessen (Børne- og Undervisningsudvalget), C
 • Rådmand Jes Lunde (Sundheds- og Kulturudvalget), RV
 • Rådmand Per Clausen (Klima- og Miljøudvalget), Ø

By- og Landskabsudvalget

 • Rådmand Jan Nymark Thaysen, V
 • Lisbeth Lauritsen, A
 • Helle Frederiksen, A
 • Jane Østergaard, SF
 • Anna Aaen, Ø
 • Vibeke Gamst, C
 • Peter Lindholt, V

Job- og Velfærdsudvalget

 • Rådmand Nuuradiin Hussein, A
 • Rosa Sulaiman, A
 • Dennis Charles Hansen, A
 • Tobias Bøgeskov, A
 • Lasse P. N. Olsen, Ø
 • Maja Torp, V
 • Sofie Svendsen, C

Senior- og Omsorgsudvalget

 • Rådmand Kristoffer Hjort Storm, DF
 • Lasse Frimand Jensen, A
 • Mette Ekstrøm, A
 • Daniel Nyboe Andersen, RV
 • Peter Larsen, SF
 • Maja Torp, V
 • Daniel Borup, V

Børn- og Undervisningsudvalget

 • Rådmand Morten Thiessen, C
 • Søren Kusk, A
 • Lisbeth Lauritsen, A
 • Peter Larsen, SF
 • Lasse P. N. Olsen, Ø
 • Lotte Finck, C
 • Mikael Simonsen, C

Klima- og Miljøudvalget

 • Rådmand Per Clausen, Ø
 • Bjarne Jensen, A
 • Helle Frederiksen, A
 • Tobias Bøgeskov, A
 • Daniel Nyboe Andersen, RV
 • Daniel Borup, V
 • Mikael Simonsen, V

Sundheds- og Kulturudvalget

 • Rådmand Jes Lunde, RV
 • Evald Lange Rise, A
 • Jane Østergaard, SF
 • Anna Aaen, Ø
 • Torben Froberg Poulsen, V
 • Vibeke Gamst, C
 • Rikke Pedersen, D

Politikere – partier og stemmetal

Der blev i alt afgivet 114.284 ud af 176.610 stemmer svarende til en stemmeprocent på 64,6%

Du kan ved at klikke på navnet for de enkelte medlemmer få kontaktoplysninger og oplysninger om tillidshverv og lignende.

Socialdemokratiet (42.149 stemmer – 36,89 % af afgivne stemmer)

 1. Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester, 14.453
 2. Nuuradiin S. Hussein, Rådmand, 2.245
 3. Lasse Frimand Jensen, 1.995
 4. Evald Lange Rise,1.727
 5. Søren Kusk, 1.607
 6. Tobias Bøgeskov Eriksen, 1.437
 7. Lisbeth Lauritsen, 1.348
 8. Mette Ekstrøm, 994
 9. Bjarne Jensen, 975
 10. Helle Frederiksen 1. viceborgmester, 928
 11. Rosa Sulaiman, 890
 12. Dennis Charles Hansen, 552

Venstre (21.470 stemmer – 18,8% af de afgivne stemmer)

 1. Jan Nymark Thaysen Rådmand, 4.350
 2. Maja Torp, 4.197
 3. Daniel Borup Jakobsen, 2.021
 4. Mikael Kristiansen Simonsen, 1.182
 5. Torben Froberg Poulsen, 1.182
 6. Peter Lindholt, 837

Enhedslisten (9.428 stemmer – 8,2% af de afgivne stemmer)

 1. Per Clausen Rådmand, 2.312
 2. Anna Aaen, 1.104
 3. Lasse Puertas Navarro Olsen, 366

Det Radikale Venstre (8.055 stemmer – 7,0% af de afgivne stemmer)

 1. Jes Lunde Rådmand, 2.241
 2. Daniel Nyboe Andersen, 1.315

Det Konservative Folkeparti (12.709 stemmer – 11,1% af de afgivne stemmer)

 1. Morten Thiessen Rådmand, 2.665
 2. Vibeke Merete Gamst 2. viceborgmester, 1.929
 3. Lotte Finck, 891
 4. Sofie Therese Svendsen, 622

Socialistisk Folkeparti (6. 353 stemmer – 5,6% af de afgivne stemmer)

 1. Peter Larsen, 1.758
 2. Jane Østergaard, 829

Dansk Folkeparti (4.683 stemmer – 4,1% af de afgivne stemmer)

 1. Kristoffer Hjort Storm Rådmand, 2.210

Nye Borgerlige (4.064 stemmer – 3,6% af de afgivne stemmer)

 1. Rikke Pedersen, 805