Mangfoldigheden længe leve!

Er du (u)dansk og (u)demokratisk?

Jeg så her til aften (09.11.17) et opslag her på Facebook, der gjorde mig temmelig frustreret.

I oplaget kritiseres det, at borgere med anden etnisk baggrund stiller op til kommunal- og regionsrådsvalgene rundt omkring i Danmark. Det er åbenbart både “udansk” og “udemokratisk”.

Jeg vil nu nærmere mene, at det er udemokratisk IKKE at lade borgere med anden etnisk baggrund stille op til kommunal- og regionsrådsvalgene. At nægte nogen deres rettigheder eller begrænse deres muligheder på baggrund af etnicitet er racisme, og racisme er i dén udemokratisk.

Mange borgere i vores lille land har så travlt med at prædike danskhed og demokrati. Der bliver konstant set ned på borgere af anden etnisk baggrund. Er man arbejdsløs som borger med anden etnisk baggrund, er man en nasserøv. Har man så et arbejde, så er det også et problem, for så efterlader man jo “de stakkels danskere” arbejdsløse. Værst er det tilsyneladende, når man som borger med anden etnisk baggrund både har et arbejde OG engagerer sig i samfundet, som når man eksempelvis stiller op til valget, fordi man ønsker at tage ansvar og få indflydelse på samfundet. Kritikken lyder her, at demokratiet så totalt er i opløsning, fordi det åbenbart kun er de såkaldte “danskere”, der må stille op i Danmark. Suk!

Etnicitet så vel som religiøs overbevisning, køn og seksualitet har ingen betydning for, hvor godt den enkelte vil håndtere sit politiske virke.

Jeg synes tværtimod, at det er positivt, hvis vi i Danmark kan få flere og mere mangfoldige byråd og regionsråd. Der skal være politiske repræsentanter for så mange befolkningsgrupper som muligt, og disse består altså langtfra kun af gamle, hvide mænd i jakkesæt, hvis største bekymring er, hvorvidt der nu er parkeringspladser nok til deres egne dyre biler. Hvis vi skal have ALLE samfundets borgere med på vognen, hvis integration skal være lettere, og hvis alle skal have en chance, så nytter det altså ikke noget, at vi fratager nogle borgere muligheden for at varetage bestemte opgaver udelukkende på grund af etnicitet.

Mennesker er mennesker. Både borgere af anden etnisk baggrund, borgere med et stort skæg og gamle, hvide mænd i jakkesæt, og vi skal alle sammen være her.

Mangfoldigheden længe leve!