Kulturen og kunsten – vi længtes efter den – Lad os give den større vinger.

Vi skal sikre et mangfoldigt kulturliv.

Et mangfoldigt kulturliv er med til at skabe et mangfoldigt byliv. Det er vigtigt, at Aalborgs kulturliv er for alle de mennesker, som bor i kommunen og at der bliver sikret lige adgang til kulturtilbud, da kulturel dannelse bidrager til at skabe social lighed i vores samfund.

 • Lige adgang til kultur.
  Alle skal have mulighed for at få kulturoplevelser, derfor skal alle museer og kulturinstitutioner have gratis indgang én gang om ugen og det skal sikres nem adgang for handikappede til kommunens kulturinstitutionerne.
 • Kulturtilbud som i forvejen er gratis, som fx Kunsthal Nord, skal styrkes økonomisk, så de har mulighed for at højne kvaliteten og rækkevidden af deres tilbud.
 • Mere kulturliv for børn.
  Der skal afsættes penge til at producere og vise mere kultur målrettet børn. Både på musikscenerne og teatrene. Som en del af indsatsen skal der sikres, at tilbuddene kommer ud til hele kommunen, så børn, som normalt ikke benytter kulturtilbud, får nemmere adgang.
 • Flere driftsmidler til allerede eksisterende institutioner og hermed mener vi også forsamlings- og kulturhuse i de små byer. Dette for at sikre at der ikke blot investeres i mursten – nye, flotte huse – men også i den daglige drift, løn og vedligeholdelse af bygninger mv.
 • Genoplivning af ”Act Quick” modellen i Kulturforvaltningen, sådan at det spontane kunst- og kulturliv styrkes.
 • Oprettelse af lokale kulturhuse i kommunen, eksempelvis i Nørresundby eller i de små byer. Vi vil naturligvis ikke etablere kulturhuse uanset om folk vil bruge dem, så forudsætningen for at de realiseres er lokal opbakning til et sådant hus.
 • Der skal etableres værksteder og øvelokaler, til den udøvende og skabende kunst. Det er forudsætningen at de er kommunalt drevne og at der sikres en billig adgang til at benytte faciliteterne og skabes gode udstillingsmuligheder.
 • Kommunale arbejdslegater til udøvende og kommende kunstnere. Vi forestiller os fire legater pr. år. De skal være rettet mod alle kunstarter (billedkunst, skulptur, musik, litteratur). Disse arbejdslegater skal understøttes med kunster residenser.
 • Støtte til musikkens vækstlag både rytmisk (bandmanagement, produktion og støtte til spillestederne, sådan at vækstlagets musikere kan betales tariffen ved optræden) og symfonisk (sikring af det nordiske ungdomsorkester, der tidligere har haft base i Aalborg/Musikkens Hus).
 • Litteratur for alle, så de bestående biblioteker skal opretholdes og der skal laves bog/litteratur caféer i alle del af kommunen til borgere i alle aldre. Der eksisterende filosofisk cafe på Cafe Frederiksberg, Vejgaard, skal støttes, hvis det ønskes af folkene bag den, sådan, at der kan ske en videreudvikling af disse aktiviteter.