Mennesker med handicaps – delprogram

Mennesker med handicap

Enhedslisten arbejder for at mennesker med handicap kompenseres fuldt ud for deres handicap i hverdagen, og dermed få en bedre livskvalitet. Målet er, at de skal tænke så lidt som muligt på sit handicap, være uafhængig af andre og være selvhjulpen, men på den anden side få den ønskede personlige hjælp, så de kan leve som andre. Aalborg Kommune skal overholde FN’s handicapkonvention.

Enhedslisten foreslår:

  • Mennesker med handicap skal have sammen mulighed som alle andre for at deltage i kulturtilbuddene og færdes i Aalborg Kommune.
  • Ledsageordningerne skal udvides og forbedres, så de tager udgangspunkt i borgerens behov
  • Der skal indrettes mødefaciliteter i Midtbyen med god adgang for mennesker med handicap.
  • Adgangsforholdene til biografer, værtshuse, koncertsale, diskoteker, teatre mv. skal være indrettet således at mennesker med handicap kan bruge dem på lige fod med andre borgere.
  • Der skal i den fysiske planlægning altid tages udgangspunkt i at mennesker med handicap skal kunne bruge lokaliteten.
  • Adgangsforholdene hos læger, tandlæger, fysioterapeuter og andre indenfor sundhedssektoren skal være sådan, at mennesker med handicap også får et frit valg og kan bruge sundhedsvæsenet uafhængigt af andres hjælp.
  • Bostøtte og hjælp til ophold i egen bolig skal medvirke til at gøre mennesker med handicap så selvhjulpne, som muligt.
  • Et eller flere plejehjem for yngre førtidspensionister. Et plejehjem i byens centrum, hvor der er liv og lettere adgang til de mange forskellige tilbud.
  • Der skal laves forsøg med forskellige kollektivboligformer for handicappede med udbredt selvbestemmelse og selvorganisering – men hvor der med rigeligt personale er tryghed og gode rammer til at iværksætte aktiviteter som beboerne har bestemt.
  • Al brugerbetaling på service og ydelser i øvrigt der har baggrund i handicappet skal afskaffes. Der indføres selvvisitering til hjælpemidler til en værdi under 20.000 kroner.

Handicapkonventionen (dch.dk)

Forside