Vær med i bestyrelsen!

Vær med i bestyrelsen 

En aktiv og velfungerende bestyrelse er vigtig for en aktiv afdeling, hvor der er udadvendte aktiviteter, medlemsmøde m. politiske diskussion, offentlig møder og som sørger for at tage godt imod nye medlemmer.

Udgangspunktet for bestyrelsesarbejdet er arbejdsplanen, som bliver besluttet på den årlig generalforsamling. Vi bakker også op arbejdsplanen, som vedtages på årsmødet i Enhedslisten. 

Arbejdet i bestyrelsen er mest administrativt, det er ikke her vi tager de politiske diskussioner. Vi tager de politiske diskussioner i afdelingen på medlemsmøderne, som bestyrelsen har ansvaret for at arrangere. 

De politiske diskussioner vedr. byrådsarbejdet foregår i den kommunalpolitisk baggrundsguppe. Gå til baggrundsgruppens side.

Bestyrelsen sørger for udover at lave medlemsmøder også at mobilisere medlemmer til udadvendte aktiviteter f.eks. gadeuddeling eller følger op og understøtte medlemmernes aktiviteter. F.eks. har vi to selvorganiserende grupper “Kvinde+netværket” og “familiegruppen”. 

Vil du gerne være med i en af grupperne “Kvinde+ netværket” eller “familiegruppen”, så skriv til bestyrelsen på [email protected],

Bestyrelsen består pt. af 8 personer og vi har en kontaktperson. Vi holder møde en gang om måneden. I den nye bestyrelse vil vi finde et mødetidspunkt som passer alle medlemmer af bestyrelsen. 

To gange om året holder vi åbent seminar, hvor alle medlemmer inviteres med. På seminaret planlægger vi det næste halve års aktiviteter og prioriteringer. Det sker i samarbejde med den kommunalpolitisk baggrundsgruppe og andre interesserede medlemmer. 

Det er ikke et krav, at man deltager i alle aktiviteter, man deltager i det omfang man kan. 

Vi har en hyggelig omgangstonen i bestyrelsen og vi løser arbejdsopgaverne i fællesskab. 

Få et større indblik i bestyrelsens arbejde via referaterne. De kan læses her.