Vær Aktiv

Du kan være aktiv i Enhedslisten på mange måder.

I Aalborg er alle vores grupper, møder og aktiviteter åbne for alle medlemmer.

Vi holder til på Vesterbro 37, hvor vi har kontor og mødelokaler.

Her holder vi de fleste af vores møder – medmindre andet er nævnt i kalenderen, mail og/eller opslag på Facebook.

Medlemsmøder
Der afholdes månedlige medlemsmøder, de afholdes den første torsdag i måneden. Møderne opreklameres på hjemmesiden, i vores nyhedsmail og på vores facebookside ”Enhedslisten Aalborg”. Det er bestyrelsen som er ansvarlig for afholdelse af medlemsmøderne.

Alle kan deltage i medlemsmøderne også interesserede “ikke medlemmer” er velkomne.

  • Du finder referaterne fra medlemsmøderne her.
  • Du finder referater fra sommerseminarer og vinterseminarer her.

Kommunalpolitisk baggrundsgruppe
Enhedslisten Aalborg fastlægger sin kommunalpolitik på møder i “Kommunalpolitisk BaggrundsGruppe” (KBG) op til møderne i byrådet. Derudover lægges de store linjer på medlemsmøderne, som er afdelingens højeste myndighed.

  • Du finder dagsorden til det næste møde her
  • Du finder referaterne fra KBG her

Kvindenetværket: “Kvinde+”
Kønspolitisk netværk for kvinder og køns-minoriteter. Vi vil arbejde aktivistisk og skabe en mere feministisk virkelighed. Det vil vi gøre både internt i Enhedslisten og ved at lave politisk arbejde og feministiske aktioner i Nordjylland.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling en gang om året, den afholdes i 1. kvartal. Her diskuteres arbejdet og indsatsen i det forgangne år og vores fremtidige arbejde. Det er også her vi vælger bestyrelsen og medlemmer til “Kommunalpolitisk baggrundsgruppe” (KBG).

  • Du finder aktuel dagsorden her
  • Du finder referater fra generalforsamlingerne her

Bestyrelsen
Bestyrelsen holder (som hovedregel) møder den tredje tirsdag i måneden, møderne er åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen vælger selv en kontaktperson for afdelingen, kasserer og repræsentant for til husrådet.

  • Se den nuværende bestyrelse her
  • Du finder aktuel dagsorden her
  • Du finder referater fra bestyrelsesmøderne her

Arrangementer
Vi deltager i forskellige aktiviteter i løbet året, bl.a.:

Nordjylland
I Nordjylland er der en regionsbestyrelse som er baggrundsgruppen for vores regionsrådsmedlemmer, Susanne Flydtkjær og Janne Toft-Lind. Det er også i regionsbestyrelsen de regionale aktiviteter planlægges og koordineres. Alle afdelingerne har en repræsentant i regionsbestyrelsen, derud over vælges der også 3 medlemmer til bestyrelsen på den regionale generalforsamling.

Vi har 2 åbne grupper i Region Nordjylland:

Du finder Enhedslisten Region Nordjylland på deres Facebook og på deres Hjemmeside

Nyhedsmail
Udkommer en gang om måneden og udsendes til alle medlemmer i Nordjylland. Udover opreklamering af arrangementer og møder er det også her, at andre relevante informationer sendes ud til medlemmer. Alle medlemmer kan få indlæg i nyhedsmails.

På landsplan
Vi har mange grupper, udvalg og netværk hvor du kan deltage. Her er 3 link der uddyber nærmere:

Bliv medlem af Enhedslisten her