Vær Aktiv

Du kan være aktiv i Enhedslisten Aalborg på mange måder. Alle vores møder og aktiviteter er altid åbne for alle medlemmer.

Vi holder til i Socialisternes Hus, Søndergade 12, Aalborg. Her har vi partilokale og mødelokaler med resten af husets organisationer.

Her holder vi alle vores møder medmindre andet er nævnt.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling en gang om året, den afholdes i 1. Kvartal. Her vælges der bestyrelse og “Kommunalpolitisk baggrundsgruppe”.

Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møder den tredje tirsdag i måneden, møderne er åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen vælger selv en kontaktperson for afdelingen, kasserer og repræsentant for til husrådet.

Se den nuværende bestyrelse under ”Om os

Kommunalpolitisk baggrundsgruppe

Enhedslisten Aalborg fastlægger sin kommunalpolitik på møder i “kommunal baggrundsgruppe” op til møderne i byrådet. Derudover lægges de store linier på medlemsmøderne, som er afdelingens højeste myndighed.

Den kommunale baggrundsgruppe vælges på generalforsamlingen og siden d. 25. marts 2017 består baggrundsgruppen af:

 • Nicolai Lysdal Sejrup
 • Flemming Gade
 • John Ørtoft
 • Ezra Lundtoft Thomsen
 • Ditte Marie Gyldenberg Ovesen
 • Anders Geisler Møller

Medlemsmøder

Der afholdes månedlige medlemsmøder, de afholdes den første torsdag i måneden.

Møderne opreklameres på hjemmesiden, Ø-posten og på vores facebookside ”Enhedslisten Aalborg

Det er bestyrelsen som er ansvarlig for afholdelse af medlemsmøderne.

Alle medlemmer kan deltage i medlemsmøderne og interesserede er velkomne.

Ø-posten

Udkommer en gang om måneden og sendes ud på e-mail. Ø-posten sendes ud til alle medlemmer i Nordjylland udover opreklamering af arrangementer og møder er det også her, at andre relevante informationer sendes ud til medlemmer. Alle medlemmer kan få indlæg i Ø-posten.

Kampagnegruppe

På generalforsamlingen 2017 blev der nedsat en kampagnegruppe, som har til ansvar at planlægge kommunalvalgkampen. Har du lyst til at være med, skrive til Rasmus på rasmusf@enhedslisten.dk

Gruppen består pt. af:

 • John Ørtoft
 • Lars Abildgaard
 • Jennifer Elbæk
 • Lasse Olsen
 • Cæcilie L. Andersen
 • Anna Aaen
 • Nicolai Sejrup
 • Svend Elming
 • Per Clausen
 • Peter Halgren Madsen

Arrangementer

Vi deltager i forskellige aktiviteter i løbet året.

Nordjylland

I Nordjylland er der en regionsbestyrelse som er baggrundsgruppen for vores regionsrådsmedlemmer, Susanne Flydtkjær og Lis Jensen. Det er også i regionsbestyrelsen at de regionale aktiviteter planlægges og koordineres. Alle afdelingerne har en repræsentant i regionsbestyrelsen, derud over vælges der også 3 medlemmer til bestyrelsen på den regionale generalforsamling.

Du finder Enhedslisten Region Nordjylland på deres Facebook og på deres Hjemmeside