8.marts – Kvindernes internationale kampdag – Nytorv

FH Nordjylland byder ind til en kampdag med taler og musik på Nytorv – klokken 15 – 16.30.
Fra social udsathed, ligeløn og lige muligheder over kvinder i krig og fred, er samlingspunktet, at kvindekamp er klassekamp, og vi opnår ingen sejre, hvis vi ikke kæmper.

Linda Nørgaard er midlertidigt medlem af Regionsrådet.

Linda Nørgaard er indtrådt i regionsrådet, hvor hun vikarierer for Susanne Flydtkjær. Linda Nørgaard er, 47 år, bor i Thy og er gymnasielærer på Viborg Katedralskole, hvor hun underviser i græsk, latin, oldtidskundskab og engelsk på. Linda er også forfatter og digter.

Hvad foregår der i EU-parlamentet?

Mærkeligt, at hverken medierne eller befolkningen interesserer sig mere for, hvad der foregår i EU-parlamentet. De beslutninger, som tages eller ikke tages i EU-parlamentet, har afgørende betydning for vores hverdag. Beslutningerne i folketinget handler ofte ”kun” om at implementere beslutninger, som er taget Ministerrådet og EU-parlamentet i fællesskab