Masser inspiration på møde om handicappolitik

Der var masser af gode ideer og input til det videre arbejde med at skabe bedre livsvilkår og gode udviklingsmuligheder for mennesker med handicap på Enhedslistens Zoom-møde den 8. april.

Retssikkerhed over for kommunernes ønske om at styre økonomien var et af de mange temaer, som blev taget op. Ud fra konkrete eksempler blev der peget på, at handicapområdet ofte er umuligt at styre økonomien på – og at det kan være nødvendigt at erkende, hvis man vil sikre borgerne de rettigheder, som de har. Det taler for en adskillelse mellem dem, der bevilliger støtten og dem, der skal betale for denne.

Det blev understreget, at problemerne i sagsbehandlingen og i de afgørelser kommunen træffer skal løses, før man kan forvente, at der kan etableres tillid mellem kommune og borgere og at for denne tillid kan bevares. Det arbejde, som er foregået i det nedsatte paragraf 17 stk. 4 udvalg vedrørende udsatte borgere blev fremhævet, men det blev også understreget, at vi endnu manglede at se, om dette arbejde kommer til at give varige resultater.

Placeringen af handicapområdet i kommunerne blev også problematiseret. Det handler både om økonomi og om kommunerne har den fornødne faglighed. Begge dele er et særligt problem i de små kommuner. I forhold til den kommende nye forvaltningsstruktur i Aalborg, var der enighed om, at det ville være godt, hvis handicapområdet blev samlet i en forvaltning. Til gengæld var der bekymring for, hvilke konsekvenser en placering i en Social- og Beskæftigelsesforvaltning kunne få. En sådan forvaltning vil være meget fokuseret på at øge beskæftigelsen og det kan godt få negative konsekvenser for mennesker, som reelt ikke har nogen mulighed for at komme i arbejde.

Fremkommelighed fyldte meget i debatten. Her er der store mangler i Aalborg. Det handler både om muligheden for at deltage i aktiviteter i midtbyen og i forhold til den kollektive trafik, hvor mulighederne for at bruge busserne er stærkt begrænsede. Disse begrænsninger rammer også mennesker med cykler og barnevogne. Så her er der nogle oplagte alliancemuligheder.

Udvidelse af ledsageordninger blev også fremhævet som vigtigt. Det er vigtigt både i forhold til mennesker med fysiske og psykiske handicaps. Kommunikation og sprog er også noget af det, som skal være i orden, hvis mennesker med handicap skal have mulighed for at udfolde og udvikle sig.

Konkret blev det foreslået, at der skulle ansættes flere tilgængelighedsrådsgivere og at både byrum og bygninger skulle gennemgås med henblik på, at der skulle udarbejdes en handleplan for at gøre Aalborg mere tilgængelig.

Der skal arbejdes med modeller, som sikrer, at borgerne overtager kontrollen over deres egen situation. Sagen er borgerens ikke kommune. Derfor er det ikke borgeren, som skal inddrages, men kommunen. Borgerne skal styre deres egen sag.

Alle forslag bedømmes for deres konsekvenser for mennesker med handicap – ligesom man gør i forhold til økonomi miljø og klima.