Budgetforslag i Aalborg Kommune svigter udsatte børn og unge, de ældre og klimaet

  • Økonomiudvalgets forslag til budget for Aalborg Kommune vil resultere i markante forringelser af kvaliteten i tilbuddene til børn og unge med særlige behov og udfordringer. Budgetforslaget dækker slet ikke det øgede behov på dette område, Også i forhold til ældreområdet, må vi konstatere, at budgetforslaget indeholder forringelser og der tages slet ikke fat på at løse problemet med at rekruttere arbejdskraft til vigtige velfærdsområder – særligt ældre og handicapområdet, udtaler Anna Aaen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Desværre afsættes der heller ikke de nødvendige midler til at virkeliggøre Aalborg Kommunes ambitiøse klimaplan. Hvis det fortsætter på den måde, kommer vi ikke i mål med vores ambitioner om at reducere CO2 udslippet med 70 % i 2030. Selvom det er positivt, at der tages initiativ til at toprette en jordfond, som kan understøtte udtagningen af lavbundsjorde. Til gengæld er det rigtigt ærgerligt, at de cykelstier, som var en vigtig del af sidste års budgetforlig med dette forslag, udsatte til en uvis fremtid, siger Per Clausen, Rådmand for Klima- og Miljø (Enhedslisten)
  • Det er naturligvis også godt, at vi har fundet penge til at opretholde niveauet på bybusserne nogenlunde, men den planlagte dækning af nye boligområder kan kun ske, hvis vi gennemfører forringelser på andre dele af rutenettet – og der blev ikke afsat penge til flere natbusser og bedre busdækning i de tidlige morgentimer i weekenderne som ellers var en del af planen for at skabe et mere trygt natteliv. Det er rigtigt ærgerligt, fortsætter Per Clausen.
  • Trods den åbenlyse mangel på penge til at opretholde velfærden og investere i den grønne omstilling, afviser et flertal i byrådet at forsøge at få mulighed for at sætte skatten, op og man fastholder stadig at afsætte 600 millioner til motorvejen over Egholm og vil nu også bruge 100 millioner kommunale kroner på at flytte det statsejede Aalborg Teater ud på Spritten. Denne prioritering af et nyt teater og en motorvej hen over Egholm over den grønne omstilling og børn og ældre er både økonomisk, socialt og klimamæssigt uansvarligt, siger Anna Aaen.
  • I de kommende uger vil Enhedslisten arbejde benhårdt på at få ændret dette budgetforslag, sådan at pengene prioriteres til at sikre velfærden og børn og unge med særlige behov og udfordringer, ældre og mennesker med handicap og få sat gang i den grønne omstilling. Det skylder vi borgerne i Aalborg og kommende generationer, slutter Anna Aaen.

Herr kan du læse referatet fra Byrådets Budgetdrøftelser 2023 – 2026, der fandt sted den 30. august til 2. september.

Yderligere Kommentarer:
Anna Aaen
Tlf.: 30 24 72 66
Per Clausen
Tlf.: 25 19 94 01