Højere skat og serviceramme nødvendig for at undgå forringelser for udsatte børn og unge

  • Aalborg Kommune står overfor meget store udfordringer i forhold til børn og unge med særlige udfordringer. Det gælder både i forhold til skoletilbud og den sociale indsats.
    Vi får også flere ældre og børn – og vi skal skaffe penge til en øget klimaindsats. Det kan vi ikke se, der er plads til inden for den vejledende serviceramme, som KL har meldt ud til Aalborg Kommune.
    Vi ønsker denne ramme udvidet, men for at udnytte dette, har vi også brug for flere penge. Derfor foreslår Enhedslisten at kommuneskatten sættes op med 0,2 procent, hvilket vil give ca. 72 millioner kroner ekstra, udtaler Anna Aaen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Enhedslisten kan heller ikke acceptere, at de nødvendige investeringer i cykelstier, vi aftalte ved de seneste budgetforhandlinger, udskydes til en fjern fremtid, mens Aalborg Kommune fortsætter med at afsætte 30 millioner om året til en motorvej hen over Egholm. Denne opsparing skal bruges fornuftigt – og de 120 millioner, som allerede er opsparet, foreslår Enhedslisten investeret i cykelstier og bedre fremkommelighed for den kollektive trafik i årene 2024 til 2026, da vi accepterer, at anlægsrammen er meget snæver i 2023, fortsætter Anna Aaen.
  • Hvis vi skal gøre Aalborg By fremkommelig for alle, er vi nødt til at investere i flere og bedre pendlerparkeringspladser i udkanten af byen, med tilslutning til PlusBus og cykelstier. For at skaffe penge til dette, foreslår Enhedslisten, at Aalborg Kommune sælger parkeringshusene på TH. Sauers Plads og ved Aalborg Kongres- og Kulturcenter og investerer pengene fra dette salg i pendlerparkeringspladser, slutte Anna Aaen.

Yderligere kommentarer:
Anna Aaen
Tlf. 30 24 72 66