Medlemsmøde – aktuel dagsorden

Medlemsmøde om årsmødet
  • 16. marts klokken 11 – 14 i lokalerne Vesterbro 37 (se kort her)

Der er årsmøde d. 4-5. maj i Enhedslisten. I den forbindelse afholder vi årsmødedebat om forslagene til årsmødet.  Der vælges delegerede kl. 13.30.

Vi når ikke at behandle alle forslagene til årsmødet. Bestyrelsen i Aalborg har valgt at prioritere enkelte forslag. Hvis du har andre forslag som også skal behandles, skriv til [email protected]

Forslag til dagsorden for medlemsmøde om årsmødet:
  1. Punkt 5: Enhedslisten – på din side i klassekampen stillet af hovedbestyrelsen og forslag 8.21 (side 40) og Den politiske situation og Enhedslistens opgaver 
  2. Det andet forslag er 3.2 (side 7), Forslag til årsmødebeslutning om revitalisering af udvalg og netværk.
  3. Hvis der er tid til det vil vi behandle de seks forslag vedr. Palæstina og Palæstina-Israel konflikten. Det er forslagene fra 8.15-8.20. De er ikke modstridende og flere af forslagene kan godt vedtages uafhængigt af hinanden.
    1. Vi har møde d. 23. marts med Christian Juhl om Palæstina og den aktuelle situation i Palæstina.
  4. Valg af delegerede i Aalborg
    1. Vi har 8 pladser og 2 suppleant pladser
  5. Evt.