Alvorlige mangler for Nordjylland i infrastrukturplan

  • Det er skuffende, at der i regeringens udspil til infrastrukturplan kun lægges op til at investere i mere asfalt i Nordjylland. Behovet for investeringer i skinnenettet i Vendsyssel, så vi kan få mere gods over på skinner – samtidig med at forholdene for passagererne forbedres, bliver således fuldstændig ignoreret i regeringens udspil, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Energi og Miljø (Enhedslisten)i Aalborg Kommune.
  • På samme måde udsættes planerne om hurtige togforbindelser fra Aalborg mod Århus, Odense og København på ubestemt tid og den planlagte elektrificering nord for Lindholm aflyses. Selv om der i stedet skal etableres mulighed for indsættelse af el-batteritog, vil dette også gøre det vanskeligere at få gods over på skinner – ligesom det er et farvel til alle drømme om at få direkte togforbindelser fra Vendsyssel til København. Her er det dog positivt, at Nordjyske Jernbaner får mulighed for fortsat at drive togtrafikken, fortsætter Per Clausen.
  • Selv om udspillet taler om øget anvendelse af BRT-busforbindelser for at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, er der ikke afsat nogen penge til at bidrage til etableringen af en ny BRT-linje fra nord til syd i Aalborg Kommune. Heller ikke når det kommer til bekæmpelse af støj fra de eksisterende motorveje, er der i udgangspunktet afsat penge til Aalborg. Fokus er entydigt på udfordringerne i hovedstadsområdet, mens der er lagt op til, at borgerne i Aalborg Kommune fortsat må vente på, at tiden kommer til dem, siger Per Clausen.
  • Konklusionen er, at der er lagt op til, at Nordjylland udelukkende får mere asfalt, mens investeringer i bedre kollektiv trafik, mindre trafikstøj og mere gods på skinner er totalt fraværende i regeringens udspil, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08