Sygehus Nord-grunden og nyt bybusnet – Byrådsmødet den 27. marts

Byrådsmødet havde hele 20 punkter på dagsordenen. De vigtigste handlede om et nyt rutenet for bybusserne i j Aalborg, planerne for Sygehus Nord grunden og et forslag om 4-dages uge i Aalborg Kommune.

Rådmand for Klima og Miljø – Per Clausen

Nyt bybusnet
Baggrunden for det nye bybusnet er, at der siden sidste store ændring med bybusnettet – da de røde metrobusser blev indført i 2004 – er sket meget i Aalborg.

Dels har vi fået en ny Plusbus, som vi sætter i drift efter sommerferien, dels har vi ændret forholdene i midtbyen med lukningen af Nytorv – og endeligt har der været et udtalt ønske fra borgere og politikere om at kunne komme bedre “på tværs” – at ikke alt trafik skal ind omkring midtbyen.

Arbejdet har taget flere år – først blev udarbejdet to scenarier, som blev forelagt samråd, interessenter og politikere. Dernæst blev der – ud fra denne dialog – udarbejdet et endeligt scenarie, som blev sendt i høring. Som noget helt nyt blev der taget et nyt værktøj i brug, hvor borgerne kunne navigere rundt på et digitalt kort og give deres mening til kende på kortet. Naturligvis kunne man i høringsprocessen også på normal vis sende en mail eller et brev. (135 mails – ingen breve).

Høringen viste at det er et område som kommunens borgere har stor interesse for:

1.119 kommentarer fik vi ind via hjemmesiden! Og de mange kommentarer har vi indarbejdet i det endelige forslag.

Flere ting er rettet på baggrund af henvendelserne, så man kan roligt sige, at vi har lyttet til borgerne.

Men ikke alle vil være tilfredse med det nye bybusnet. F.eks. har det med beslutningen om at fjerne kørslen i Danmarksgade ikke været muligt at komme helt så tæt på bykernen som flere borgere har ønsket.

Se stort billede i Pdf-filen – klik

Selve forslaget
Selve forslaget indeholder en Plusbuslinje, ti bybuslinjer og to ringlinjer, som sikrer betjeningen på tværs i byen.

Flere pendler relationer understøttes, nye områder betjenes – og generelt får flere borgere lidt kortere gangafstand til stoppestederne. I gennemsnit.

Med det nye bybusnet fastholder vi, at der er direkte forbindelse fra oplandsbyerne til Aalborg, og samtidigt forbedrer vi interne forbindelser i byområderne.

Implementering i etaper
Vi laver ikke det hele om på en gang. De ændringer, som er påkrævet fordi Plusbussen indføres, laves allerede i år – til august.

Resten af ændringerne laver vi til næste år. Nogle af ændringerne kræver mindre anlæg til f.eks. vendebaner, nye stoppesteder og chaufførhuse – midlerne til det skal findes først.

Der blev taget godt imod forslaget, som blev vedtaget enstemmigt.

  • Se byrådsdebatten her.

Alt for tæt byggeri på Sygehus Nord grunden
Udflytningen af Sygehus Nord giver fantastisk gode muligheder for at skabe et attraktivt område midt inde i Aalborg. Desværre ser det ud til, at hensynet til investorernes økonomiske interesser fører til, at der tillades alt for tæt byggeri og at den planlagte folkepark reduceres til en grøn stribe op ad jernbanen, hvor det alligevel ikke er tilladt at bygge.

Der var i byrådssalen stor modstand fra De Konservative, Enhedslisten, De Konservative og delvist SF mod disse planer, men desværre stemte Socialdemokratiet og Venstre sammen med Danmarksdemokraterne og en enkelt løsgænger forslaget igennem.

  • Se byrådsdebatten her.
  • På hjemmesiden har vi en del artikler om Sygehus Nord-grunden, Enhedslistens visioner, offentlige møder m.v. Du kan læse dem her.

Forsøg med 4 dages arbejdsuge
En række partier havde stillet forslag om, at der skulle igangsættes et forsøg med 4-dages uge.

Enhedslisten er helt enig i, at der bør åbnes op for dette for medarbejdere, som har et sådant ønske, men vi synes ikke, at det er vidtgående nok, hvis vi for alvor skal gøre op med nedslidning og stress. Vi pegede i stedet på behovet for at eksperimentere med 30 timers arbejdsuge og en udvidet adgang til at blive hjemme, når børnene er syge. Det var der dog ikke den store interesse i.

Per Clausen