Debat om Plus-Bus på et forfejlet grundlag

  • Da et – næsten – enigt byråd traf beslutningen om at etablere en Plus-Bus linje fra Vestbyen til Aalborg Universitetshospital, skete det på baggrund af, at der var store problemer med at opretholde en tilfredsstillende busbetjening af ruten ud til Aalborg Universitet. Trods indsættelse af ekstrabusser oplevede mange, at bussen kørte forbi. Samtidig var der også stor enighed i byrådet om, at vi var nødt til at prioritere bedre forhold for den kollektive trafik, cyklisme og gang, sådan at vi kunne stoppe væksten i biltrafikken, udtaler Per Clausen, rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune.
  • Det skyldtes ikke bare, at vi ville prioritere grønne løsninger og reduktion af klimapåvirkningen fra transportsektoren højt, men også at en fortsat vækst i bilismen, enten ville kræve inddragelse af pladser, grønne områder og bygninger til udvidelse af veje og parkeringspladser eller føre til øgede trængselsproblemer, så mobiliteten i Aalborg ville blive begrænset dramatisk. Disse forhold har mange tilsyneladende glemt, men er helt afgørende for at forstå, at investeringen i Plus-bussen er godt og nødvendigt, fortsætter Per Clausen.
  • Det er klart, at en prioritering af kollektiv trafik, cykling og gang ikke kan gennemføres, uden at der for nogen bilister vil opleves begrænsninger i form af, at man nogle gange må køre en anden og lidt mere besværlig vej. Når vi ikke kan opprioritere nogen trafikformer eller andre former for brug af byrummet, uden at nedprioritere andre, hænger det sammen med, at vi har et begrænset areal til rådighed. Det betyder også, at beslutningen om at fredeliggøre Nytorv (en klog og god beslutning), forringede vilkårene for den kollektive trafik, fortsætter Per Clausen.
  • Grundlæggende er der altså gode grunde til at fastholde princippet om, at Plus-bussen kører i sit eget trace. Det betyder, at den kommer hurtigere frem, undgår forsinkelser og at komforten under kørslen bliver væsentligt bedre. Det er noget af det, som kan øge den kollektive trafiks andel af transporten til gavn for miljø og klima – og som kan reducere trængslen i trafikken. Aalborg Kommune har løbende været i kontakt med borgerne om den konkrete udmøntning af beslutningen – ligesom det har været en omfattende høringsproces forud for vedtagelse af den konkrete rute for Plusbussen. Alligevel kan der sagtens være ting, som skal korrigeres og det ser jeg frem til at drøfte med borgerne, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 25 19 94 01

 

Presseklip om Plus-Bus med Rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen