Klima, byfortætning og omskæring

Det andet byrådsmøde i det nye byråd, den 14. februar, indeholdt kun få punkter, men bød alligevel på om omfattende diskussioner og utraditionelle alliancer.

Mere højt byggeri i Aalborg Vestby
Med vedtagelsen af en ny lokalplan for området ved Vestbyens Station fortsatte flertallet i Aalborg Byråd udviklingen med at erstatte enkeltstående og lave bygning med ensartede og langt højere bygninger, sådan at Vestbyens særtræk med at indeholde bygninger af forskellige karakter og højde forsvinder mere og mere. Det havde Vestbyens Samråd protesteret imod – og både SF og Enhedslisten stemte i byrådet imod denne lokalplan. Endnu en gang blev argumentet om byfortætning brugt til at begrunde, at man hele tiden bygger højere og tættere. Men man kan ikke plastre alting til med asfalt og beton med den begrundelse, som Anna Aaen sagde. Debatten afslørede også, at rådmanden ikke kunne sige noget om, hvornår den planlagte Helhedsplan for Aalborg Vestby bliver færdig. Så indtil videre må borgerne i Aalborg Vestby tilsyneladende leve med, at udviklingen sker med udgangspunkt i enkeltstående lokalplaner – uden nogen samlet plan.

CO2 skyggepriser – en del af den kommende klimahandlingsplan
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev det aftalt, at man fremover skulle have klimabudgetter og klimaregnskaber og det arbejdes der med at få implementeret. I budgettet for 2022 blev det aftalt, at Aalborg Kommune skulle have en ny indkøbspolitik, hvor der fokuseres langt mere på klima. SF’s forslag om at en CO2 skyggepris skulle indregnes i Aalborg Kommunes indkøb og anlægsinvesteringer passede fint ind i den tankegang, som lå bag disse aftaler. Det var derfor helt naturligt, at Aalborg Byråd besluttede, at dette forslag skulle medtages i det videre arbejde med at udarbejde en ny indkøbspolitik og klimahandlingsplan for Aalborg Kommune. Enhedslisten og De Radikale støttede ubetinget SF’s forslag, mens begejstringen fra de andre partiers side var noget mere begrænset. Socialdemokratiet ytrede sig slet ikke.

Utraditionelle alliancer
DF havde stillet et forslag om, at sundhedsplejen skulle informere nuværende og kommende forældre om de risici, der kan være ved omskæring samt, med udgangspunkt i princippet om “barnets ret til egen krop” opfordre til, at religiøst eller kulturelt begrundet omskæring eller anden kønskirurgi, som ikke er helbredsmæssigt begrundet, udsættes til barnet selv kan tage stilling hertil. Det forslag var vi i Enhedslisten helt enige i. SF gav udtryk for en tilsvarende holdning. Socialdemokratiet, De Radikale Venstre og Venstre var mest optaget af at få sendt forslaget i Sundheds- og Kulturudvalget uden at tage reelt stilling til indholdet. I Enhedslisten var vi enig i, at det ville være fornuftigt at arbejde videre med forslaget i Sundheds- og Kulturudvalget, men ville også gerne have en stillingtagen til forslagets indhold i byrådet. Det lykkedes ikke. Blandt de mere kuriøse indslag var to indlæg fra Nuuradiin Hussein (Socialdemokratiet), hvor han gav udtryk for, at der ikke var nogen dokumentation for, at omskæring af små drenge var skadelig.

Per Clausen