Klima i centrum på Byrådsmødet den 25. april 2022

Et meget stort flertal vedtog på byrådsmødet den 25. maj 2022, at det samlede CO2 udslip i Aalborg Kommune skal være mindst 70 procent mindre end i 1990. (kun DF og Nye Borgerlige) stemte imod.

Alligevel var der meget diskussion under dette punkt, hvor både Venstre og De Konservative klart sagde, at de ikke kunne støtte en række af de forslag, som ville begrænse bilkørslen og dermed sikre den nødvendige reduktion i CO2 udslippet på transportområdet.

Socialdemokratiet sagde, at de både støttede målsætningen og var villige til at tage de nødvendige midler i brug, uden at forholde sig konkret til alle de fremlagte forslag i detaljer.

De Radikale, SF og Enhedslisten tilkendegav alle, at de var indstillet på at gennemføre alle de fremlagte forslag, men at vi naturligvis også var åbne for konkrete forslag til alternative løsninger. Sådanne alternative forslag var hverken Venstre eller De konservative i stand til at fremlægge på dette møde. Så nu bliver det spændende at se, hvordan de vil forholde sig, når den konkrete handlingsplan skal behandles i byrådet i juni måned.

Ny køreplan for bybusserne
Byrådet vedtog også en stort set uændret køreplan for bybusserne. Under fremlæggelsen blev det fremhævet, at vi står over for en omfattende proces med at få udarbejdet en helt ny rute- og køreplan, når Plusbussen begynder at køre i 2023 og at vi bliver nødt til at gøre en særlig indsats for at få løftet bussernes passagertal efter Covid 19 og de omlægninger og forsinkelser, som har været en konsekvens af de seneste års omfattende vejarbejder.

Ny grøn vuggestue
Vedtagelsen af etableringen af en ny vuggestue fik også en grøn drejning, da Socialdemokratiet stillede et ændringsforslag og fik vedtaget, at man skulle arbejde for, at denne institution skulle opføres, som Svanemærket byggeri.

Lokalplan for det nye Børne- og Ungeunivers på Stigsborg
Byrådet vedtog også lokalplanen for det nye Børne- og Ungeunivers på Stigsborg med skole, børnehave og vuggestue. Byggeriet baserer sig delvis på genbrug af byggematerialer og der forsøges også etableret solceller på taget. Så også her tages der – i et vist omfang – klima- og miljøhensyn.

Landstrømsanlæg til krydstogtskibe
SF og Enhedslisten havde stillet et forslag om, at der skal etableres et landstrømsanlæg, hvis krydstogtskibene fremover skal lægge til ved Honnørkajen.

Forslaget fik en noget blandet modtagelse, hvor kun De Radikale støttede det helhjertet. Forslaget blev oversendt til Klima og Miljø med henblik på at kvalificere det frem mod budgetprocessen. Enhedslisten gjorde i den forbindelse opmærksom på, at vi ikke mente, at det var en opgave for Aalborg Kommune at finansiere et sådant anlæg.

Parker og vigtige rekreative områder skal fredes
De Radikale havde stillet et forslag om at byernes parker og vigtige rekreative områder skal fredes og at der skal etableres flere stier i det åbne land og rundt om byerne.

Enhedslisten har tidligere stillet forslag om at frede Kildeparken, Fjordmarken og Mølleparken og kunne derfor umiddelbart støtte dette forslag. Konklusionen blev, at forslaget bliver oversendt til By- og Landskabsudvalget.

Per Clausen