Sæt mennesker, klima og natur i højsædet – drop planerne om en Egholm-motorvej

  • Selv om regeringen har taget forslaget om en motorvej hen over Egholm med i sin infrastrukturplan, er der gode grund til at fastholde modstanden mod dette projekt, som står i direkte modstrid med ønsket om at styrke den kollektive trafik, flytte mere gods over på skinner og reducere CO2 udslippet fra transportsektoren, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Energi- og Miljø (Enhedslisten) i Aalborg Kommune.
  • Den reviderede VVM-undersøgelse viser tydeligt, at etableringen af en motorvej hen over Egholm vil forringe de rekreative muligheder for befolkningen, forringe natur og biodiversitet, udsætte flere for sundhedsskadelig og generende støj, udsætte grundvand og drikkevand for risici for at blive forurenet og øge CO2 udslippet, fortsætter Per Clausen.
  • Hertil kommer, at investeringen ud fra en samfundsøkonomisk beregning ikke er fornuftig og at etableringen af motorvejen hen over Egholm vil påføre Aalborg Kommune yderligere udgifter til veje for op imod en milliard kroner. De relativt små reduktioner, der vil ske i transporttiden, kan derfor ikke begrunde oprettelsen af en 3. Limfjordforbindelse hen over Egholm, siger Per Clausen.
  • Det vil heller ikke være miljø- og klimamæssigt forsvarligt at øge biltrafikken på den eksisterende motorvejsforbindelse. Derfor skal der investeres i alternativer til øget bilkørsel i form af bedre forhold for cyklisme – herunder flere muligheder for fjordkrydsning for cyklister og fodgængere, bedre  kollektiv trafik – herunder etablering af en BRT-busløsning fra Vodskov til Svenstrup og flere stop på nærbanen, forbedring af skinnekapaciteten, så der bliver plads til både mere gods og flere  passagerer på skinner, bedre rammer for samkørsel, delebiler, pendlerparkering nord og syd for fjorden med gode forbindelser til kollektiv trafik og mulighed for forsvarlig opbevaring/leje af cykler, fleksible arbejdstider, mere hjemmearbejde m.v., slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08