Afbureaukratisering og løftebrud – Byrådsmødet 17.01.22

Det første møde i det nye byråd afslørede, at De Konservative gerne stemmen imod forslag, som de er enige i – og at revolutioner anført af de radikale aldrig overdrives og her begrænsede sig til ældreområdet og dagtilbuddene.

Selvom der var 13 punkter på dagsordenen, var der reelt kun debat om to af dem.

Konservativ kovending
Det første var det fælles forslag fra SF, De Radikale og Enhedslisten om, at Byrådet skulle trække tilsagnet om kommunal medfinansiering på 600 millioner til Egholm-motorvejen tilbage.

Debatten bød på et længere redegørelse fra Vibeke Gamst om, hvorfor De Konservative ganske vist var enige i forslagets indhold, men alligevel stemte imod. Hvorfor hun før valget havde sagt, at hun ville stemme for et sådant forslag, kom der ikke nogen forklaring på.

Aalborgs Grønne Hjerter, en ny NGO i Aalborg, der samler de miljøgrupperne, optog dette interview i midten af december 2021

Forslagsstillerne fremhævede i deres argumentation argumenterne imod en motorvej hen over Egholm og mere specifik for, hvorfor det var meningsløst og juridisk tvivlsomt at bruge kommunale midler på en statslig motorvej.

Thomas Kastrup lagde ikke skjul på, at han syntes. Det var en stor sejr, at Aalborg Alliancen og de 600 millioner kroner havde medvirket til at sikre en beslutning om en motorvej hen over Egholm. På den måde lykkedes det ham at fastslå Socialdemokratiets særlige ansvar for denne beslutning.

Jan Thaysen afslørede endnu en gang, at han ikke har læst infrastrukturforligets tekst, hvor pengene fra Aalborg Kommune regnes ind som et almindeligt bidrag til anlægget af vejen.  Han vil gerne bruge pengene til ekstraordinære initiativer, som kan reducere de negative konsekvenser af denne motorvej.

Forslaget faldt med 6 stemmer for og 22 stemmer imod, da 3 byrådsmedlemmer var fraværende.

Du kan se debatten her.

Mindre bureaukrati – på nogen områder
De Radikale havde foreslået, at man i udgangspunktet skulle fjerne alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for plejen af ældre og dagpasningen, som ikke stammede fra statslige krav og lovgivning. Kun regler, som har en særlig begrundelse for at skabe værdi for kerneopgaven skulle bevares.

Dette forslag var der stor opbakning til.

Enhedslisten og SF ville gerne gå længere og lade forslaget omfatte alle dele af kommunen – ikke kun plejen af ældre og dagpasningen. Vi mener, at der også var et potentiale på andre områder. Dette blev afvist af de andre partier. Jes Lunde fra De Radikale mente ikke, at medarbejderne på de andre områder var lige så klar til at gennemføre en sådan proces, som medarbejderne inden for ældreplejen og dagpasningen.

Uanset afvisningen af vores forslag, vil Enhedslisten presse på for at få reduceret antallet af dokumentationskrav, regler og administrative opgaver overalt i kommunen. Her er de mest oplagte områder, ældre og dagpasning, handicapområdet og beskæftigelsesområdet. Vi mener også at der er er noget at komme efter på andre områder.

Du kan se debatten her.

Per Clausen