Medlemsmøder – aktuel dagsorden.

Dagsorden til medlemsmødet, mandag den 14. september 2020 klokken 19 – 21 i Byrådssalen, Rendsburggade 2, Aalborg.

Der skal besluttes mandat til de kommende budgetforhandlinger samt vælges forhandler- og følgegruppe.

Forhandlergruppen (3. stk.) er dem som deltager i forhandlingerne og følgegruppen sidder i et lokale og bliver løbende orienteret om forhandlingerne af forhandlergruppen. Det er følgegruppen, som sammen med forhandlergruppen bestemmer, om der skal indgås forlig eller ej.

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe har lavet en liste af krav til budgetforhandlingerne.
Listen sendes ud til medlemmerne pr. mail, hvis du ikke har modtaget mailen kontakt Rasmus på rasmusf@enhedslisten.dk

Kære medlem ❤

Håber du klarer dig i denne vanskelige tid.

Vi vil bede dig om at kontakte os, hvis du kender eller på anden måde er vidende om nogen, som har problemer på grund af Coruna-epidemien eller de tiltag, som er gennemført på grund af denne. Særligt hvis der er tale om problemer, hvor der er behov for, at kommunen tager initiativer.  Det kunne være på boenheder, plejehjem m.v. Vi vil også gerne høre, hvis der er ansatte i kommunen eller regionen, som udsættes for pres for at fremrykke ferie m.v.

Vi har allerede taget initiativer i forhold til, at få kommunen til at fremrykke sine betalinger af regninger. Det samme er sket i forsyningsvirksomhederne og vi lægger også pres på for at sikre, at Aalborg Kommune medvirker aktivt til at få gang i beskæftigelsen igen.

Vi har spurgt ind til Aalborg Kommunes håndtering af de udfordringer, som rammer de socialt udsatte, voldsramte kvinder, rengøring på kommunale institutioner m.v. og det er vores indtryk, at problemerne håndteres fornuftigt, men vi vil meget gerne høre, hvis der på disse eller andre områder er problemer, som der skal gøres noget ved.

Kontakt os her.