Medlemsmøder – aktuel dagsorden.

Åbent onlinemøde m. Victoria Velásquez
– Torsdag d. 5. november kl. 19.00 – 21

Enhedslisten Aalborg holder onlinemøde på zoom m. Victoria Velásquez, som er et af vores nye medlemmer af folketinget. Victoria blev valgt i 2019 og er 29 år.

Victoria fortæller nyt fra Christiansborg og den politiske situation bl.a. om corona-hjælpepakkerne og Arnepensionen/pensionsalderen, hvor Victoria deltog i forhandlingerne på begge områder.

Victoria er ordfører for flg. områder:
– Erhverv
– Beskæftigelse
– Arbejdsliv
– Social dumping
– Europarådet

Du kan følge Victoria på Facebook her:
https://www.facebook.com/VictoriaRisbjergVelasquez 

OSB: Du skal tilmelde dig mødet via linket. Når du er tilmeldt får du tilsendt et link til mødet.

Mødet åbent for alle.

Tilmeld dig her!

Der er lavet en vejledning for, hvordan man bruger zoom. læs den her: https://aalborg.enhedslisten.dk/saadan-goer-du/ 


Kære medlem ❤

Håber du klarer dig i denne vanskelige tid.

Vi vil bede dig om at kontakte os, hvis du kender eller på anden måde er vidende om nogen, som har problemer på grund af Coruna-epidemien eller de tiltag, som er gennemført på grund af denne. Særligt hvis der er tale om problemer, hvor der er behov for, at kommunen tager initiativer.  Det kunne være på boenheder, plejehjem m.v. Vi vil også gerne høre, hvis der er ansatte i kommunen eller regionen, som udsættes for pres for at fremrykke ferie m.v.

Vi har allerede taget initiativer i forhold til, at få kommunen til at fremrykke sine betalinger af regninger. Det samme er sket i forsyningsvirksomhederne og vi lægger også pres på for at sikre, at Aalborg Kommune medvirker aktivt til at få gang i beskæftigelsen igen.

Vi har spurgt ind til Aalborg Kommunes håndtering af de udfordringer, som rammer de socialt udsatte, voldsramte kvinder, rengøring på kommunale institutioner m.v. og det er vores indtryk, at problemerne håndteres fornuftigt, men vi vil meget gerne høre, hvis der på disse eller andre områder er problemer, som der skal gøres noget ved.

Kontakt os her.