Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Aalborg

Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Aalborg. Forhandlingerne afslørede desværre, at der ikke var vilje til at afsætte midler til at hjælpe de mennesker, der rammes af regeringens nye fattigdomsydelser eller at bekæmpe chanceuligheden hos børn. Endvidere kunne vi ikke leve med de store besparelser, særligt på folkeskoleområdet. Aalborgs visioner om at være en grøn foregangsby led også et afgørende nederlag ved disse forhandlinger.

Budgettale 1. behandling 2017 v/ Byrådsmedlem Per Clausen

Vores behandling af Aalborg Kommunes budget for 2017 sker i en situation, hvor skiftende regeringers stramme styring af kommunernes økonomi har ført til, at antallet af ansatte i kommunerne er faldet med over 30.000 medarbejdere siden 2010 og i dag er på et absolut lavpunkt. Siden kommunalreformen i 2007 har der aldrig været så få ansatte i kommunerne.