Brug for markante forbedringer i Aalborgs budget

Brug for markante forbedringer i Aalborgs budget

  • Selv om der er positive elementer i det budget, som Magistraten i dag har fremlagt, er er brug for markante forbedringer af det budget, hvis Enhedslisten skal med i en budgetaftale. Det er der med en kasseopbygning på 78,8 millioner og en ledig serviceramme på 42,2 millioner også gode muligheder for, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi lægger helt afgørende vægt på, at der bliver flere penge til den almene undervisning i folkeskolen, bedre normeringer i vuggestuer og dagsinstitutioner, flere penge til fritidscentrene og at det ikke bliver dyrere at have børn i DUS-ordningerne, fortsætter Per Clausen.
  • Vi kan heller ikke acceptere, at forbedringerne for cyklisterne og i den kollektive trafik sættes i stå. I det hele taget er det meget skuffende, at der heller ikke i år er lagt op til investeringer i grøn omstilling. Det er efter vores opfattelse helt uholdbart, siger Per Clausen.
  • Hertil kommer et behov for en forstærket indsats for at bekæmpe fattigdom og skabe bedre vilkår for udsatte borgere, slutter Per Clausen

Enhedslisten vil efter et medlemsmøde den 7. september fremlægge sine ændringsforslag til budgettet.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 3167-5008