Zoom-møde – Solidaritet med udsatte borgere

Aalborg Kommune er for alle. Derfor skal de fysiske rammer og de sociale tilbud i byen afspejle den mangfoldighed kommunen rummer.

 • På byens pladser og torve skal der også være plads og rum til kommunes udsatte. Derfor skal der etableres hellesteder for dem og flere offentlige toiletter.
 • Der skal bygges flere boliger, som er målrettet udsatte borgere. Såkaldte ”skæve” boliger.
 • Der skal etableres pladser målrettet unge, kvinder og andre særligt sårbare, fordi de ofte bliver udsat for vold og seksuelle krænkelser.
 • Der skal etableres et sundhedsrum i forbindelse med et af byens væresteder
 • Der skal også etableres et tilbud til udenlandske hjemløse, som ikke har et cpr. nummer

Der er stadig alt for mange hjemløse i Aalborg. Hjemløse skal have hjælp både til at finde en bolig og til at gøre den til et trygt hjem.

 • Der skal gøres en særlig indsats i forhold til hjemløse med grønlandsk baggrund i at finde boliger og fastholde dem
 • Der skal være en boliggaranti på 3 måneder for kommunens hjemløse. Det skal kombineres med en opfølgende indsats, som gør det muligt for den enkelte at fastholde sin bolig.

Alle der ønsker at komme ud af et misbrug skal have hurtig hjælp

 • Der skal afsættes flere ressourcer til misbrugsbehandling og der skal stadig tilbydes døgnbehandling
 • Der skal igen give tilbud om afrusning i Aalborg Kommune og etableres stof- og alkoholfri omsorgs/forsorgspladser.
 • Der skal sikres behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser, sådan at der både bliver taget hånd om misbruget og sikret psykiatrisk behandling eller udredning.

I beskæftigelsessystemet skal udsatte mennesker mødes med forståelse og respekt.

 • Ordningen med socialt frikort skal øges ved at Aalborg Kommune opretter et antal jobs.
 • Udsatte borgere skal ikke syltes på kontanthjælp. Ingen udsatte borgere skal gå mere end 3.5 år på kontanthjælp, før der er en afklaring i forhold til jobmuligheder, fleksjob eller førtidspension.

Deltag i debatten om, hvordan vi får skabt bedre vilkår for udsatte borgere i Aalborg Kommune den 22. marts klokken 19 – 21 på Zoom.

 • Vi har lavet et oplæg til mødet, som kan læses her.
 • For at deltage i mødet skal du tilmelde dig via linket her.
 • Når du er tilmeldt, får du tilsendt link til mødet.