Kandidater til folketingsvalget

1 – Peter Hvelplund (Hjørring)

Jeg har været politisk aktiv det meste af mit voksenliv. Først i VS og var med til at danne Enhedslisten hvor jeg har lagt min politiske indsats siden. Både som politisk aktivist og som tillidsvalgt.

Jeg er gift med Louise, som sidder i Hjørring Byråd og vi har 3 børn.

Jeg har primært beskæftiget mig med klima- og miljøpolitik, trafikpolitik, socialpolitik og de seneste år også sundhedspolitik.

I perioden fra april 2016 til marts 2017 var jeg stedfortræder for Stine Brix som medlem af Folketinget, mens hun havde barselsorlov. I den periode var jeg Sundheds- og psykiatriordfører. Et hverv jeg overtager igen pr. 1/1 2019.

Det kapitalistiske samfund er en gavebod af absurditeter. Livsreddende medicin bliver ikke udviklet fordi medicinalindustrien ikke synes fortjenesten er høj nok. Aktionærer skovler profitter ind mens de ansatte må gå for en sulteløn. Vi forbruger flere jordkloder på vores jagt på vækst og profit og vi kan sprænge den jordklode vi har i luften op til flere gange. Men vi har altså kun én.Derfor vil jeg gerne fortsætte mit politiske arbejde ved at tage en tørn i Folketinget og arbejde for en verden i økonomisk og økologisk balance.


2 – Astrid Vang Hansen (Aalborg Øst)

 

 


3 – Susanne Flydtkjær (Aalborg Vest)

Arbejdsløs

Går til valg på to mærkesager:

Mennesker skal behandles ordentligt. Alt for mange mennesker slides ned på arbejde og har ingen eller meget begrænset mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet – helt eller delvis – på ordentlige forhold. Der er behov for at vende tingene på hovedet. Det nødvendige arbejde skal deles – og så skal der være mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet – hvor man skal tilbydes samfundssikret mindsteindkomst, mod at leve et godt liv som man selv definerer.

Klimaudfordringen – eller problemet er en anden mærkesag for Susanne. Der skal på hel anden vis end i dag lægges om fra vækstpolitikken og i stedet sættes turbo på andre klimavenlige produktionsformer og livsførelse – hvis børn og børnebørn også skal have en jord at være på.


4 – Berit Raldin (Thisted)

Jeg er 49 år og underviser på EUC Nordvest, Thisted Handelsgymnasium. Jeg er gift og har tre børn.

Fra kommunalvalget i 2017 er jeg 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen i Thisted og med i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

Politik har jeg altid været interesseret i, men det er først de senere år at jeg er blevet aktiv i et politisk parti.

Jeg syntes ikke længere det gik at sidde på sine hænder og beklage sig over den måde samfundet udvikler sig på.

Når vores velfærdssamfund er ved at kvæles i besparelser for at betale skattelettelser til de bedst lønnede, Når hensynet til klodens klima og miljø gang på gang taber til kortsigtede kapitalinteresser og når de svageste borgere i landet bliver skubbet ud i fattigdom, så nægter jeg at acceptere argumenter som ”det er udviklingen” ”det er globaliseringen” ”det er markedskræfterne”. Det er mennesker, der skaber udviklingen. Det er os, der skal bestemme i hvilken retning den skal gå! I Folketinget vil jeg arbejde for lighed og social retfærdighed, fordi alle mennesker er lige meget værd og for en økologisk og menneskeligt bæredygtig udvikling, så de næste generationer også har en beboelig jord og tryghed i fællesskabet.


5 – Victor Holmfort (Aalborg Nord)

 

 

 


6 – RosalIna Svane Christensen (Himmerland)

 

 

 


7 – Malene Ingersen (Mariagerfjord)

 

 

 


8 – Jonas Sivesgaard (Frederikshavn)

 

 

 


9 – Louise Frilev (Brønderslev)