Forslag om at omlægge ledige børnehavepladser til vuggestuepladser

Forslag om at omlægge ledige børnehavepladser til vuggestuepladser

Det er naturligvis glædeligt når Mai-Britt Iversen den 14. februar skriver, som svar til Enhedslistens forslag om at omlægge ledige børnehavepladser til vuggestuepladser, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen allerede har en plan.

Det er også glædeligt, at der er taget initiativer til omlægning af nogle af de ledige pladser og til oprettelse af nye vuggestuer og børnehaver.

Men i Enhedslisten i Aalborg mener vi ikke det er nok!

Ifølge et notat fra Børne- og Familiesekretariatet fra juni 2017 om ”sikring af pladsgarantien 2018-2019” vil antallet af 0-2-årige i løbet af 2018 og 2019 stige med 374 børn og frem til 2021 forventes en stigning på 564 børn.

Indenfor de næste 3-4 år er der brug for at der etableres ca. 400 pladser for 0-2-årige, – med udgangspunkt i den aktuelle dækningsgrad for 0-2-årige som er 72%.

Notatet peger på at det stigende behov kan dækkes gennem ansættelse af flere dagplejere.

Notatet peger også på, at efterspørgslen på vuggestuepladser er væsentlig større end udbuddet.

Den ledige kapacitet i børnehaver svarer til ca. 540 vuggestuepladser jævnt fordelt over hele kommunen, i ifølge en oversigt fra forvaltningen fra den 24. januar.

Vi er enige med rådmanden i, at alle disse pladser naturligvis ikke kan omlægges til vuggestuepladser, – dels hvis de bygningsmæssige forhold gør det besværligt, og heller ikke hvis der ikke mangler pladser i det pågældende område.

Det er dog ikke vores indtryk at det altid er sådan det forholder sig!

Vi ved f.eks. at der i efteråret blev ansat mindst 2 dagplejere i Storvorde-området, alt imens der er en ledig kapacitet i området børnehaver på 152 børnehavepladser, – svarende til 92 vuggestuepladser.

Antallet af 0-2-årige, der går i vuggestue i Aalborg Kommune er langt lavere end i de øvrige 6-byer.

Antallet af 0-2-årige i vuggestue eller integreret institution i Aalborg Kommune svarer til 14%, men det tilsvarende tal i Århus er 53%.

Enhedslisten i Aalborg har ikke en dagsorden om at nedlægge dagplejen,
– men det er vores opfattelse, at forældrene skal have muligheden for at kunne vælge den form for dagtilbud, som de mener passer bedst til deres barn.

Og sådan en plan imødeser vi med spænding og forventning.

Venlig hilsen
Flemming Gade
Medlem af Enhedslisten Aalborgs kommunale baggrundsgruppe
Annebergvej 78
9000 Aalborg