Hulrummet på 1000Fryd

Lasse Puertas Navarro Olsen

Kan du se den grå masse af byggematerialer bagved nedløbsrøret?

Dette er et hulrum.

Og nej, det er ikke et hidtil ukendt værk af Magritte. Det er såmænd et billede, som jeg tog forleden dag.

Som den gule mur til højre måske afslører for nogle, så er billedet taget på Kattesundet mellem 1000Fryd og nabobygningen.

Ifølge det bygningsreglement (BR82), som var gældende, da der tilbage i 1987 blev givet byggetilladelse til Kattesundet 12, var det et krav, at når en beboelsesejendom grænser op til en bygning, hvor der er erhverv – ifølge bygningsreglementet nævnes som eksempler blandt andet værksted og restaurant – så skal der være mindst 10 cm adskillelse mellem bygningerne, så støj og rystelser ikke overføres gennem bygningerne. Jeg kan forstå på fagfolk, jeg har talt med, at særligt basstøj overføres på denne måde som vibrationer.

Den sidste uges tid har jeg haft en hel masse korrespondance med den afdeling i By & Land, som har ansvaret for, at bygninger lever op til deres byggetilladelse og anden lovgivning. Det er By & Land, som kan pålægge ejeren af Kattesundet 12 at få bragt sin bygning i en stand, så den lever op til byggetilladelsen.

Det vil altså sige, at hvis det viser sig, at den grå masse ikke er et hulrum – og jeg er ikke fagmand, men det ligner ikke noget hulrum, jeg nogensinde har set før – så kan By & Land give påbud om, at hulrummet skal etableres.

Jeg har i denne uge fået oplyst, at Aalborg Kommune ikke har noget kendskab til, at der ikke er hulrum eller adskillelse mellem bygningerne, så derfor har jeg sendt dette billede.

Jeg ved ikke hvor langt ind mellem bygningerne, hulrummet består af den grå masse, der umiskendeligt ligner byggemateriale af en slags, men det ser i mine øjne ud som et noget atypisk hulrum mellem to bygninger.

Jeg har ligeledes fået oplyst, at By & Land vil handle på det manglende hulrum, hvis der kommer en anmeldelse. Indtil da, kan jeg forstå, vil man forholde sig passivt.

Der er varslet et påbud, som fra på mandag vil medføre stop for koncerter på 1000Fryd, så det haster med at finde en løsning.

Derfor har jeg onsdag anmeldt den manglende adskillelse mellem bygningerne og fremsendt dette billede af det aparte hulrum sammen med et uddrag af en artikel fra Nordjyske 24. oktober, hvor der citeres fra en tv-inspektion af hulrummet udført af en rådgivende ingeniørvirksomhed tilbage i maj måned.

Der står følgende:

“Denne inspektion viser at der i en højde på 1,84 meter fra gulvniveau og en ukendt distance ind i hulrummet er fyld bestående af Leca-nødder og isolering. Det antages at dette er gældende for hele væggen, da materialet på videomaterialet så meget kompakt ud. Leca-nødder og isolering i hulrummet fremgår ikke af de plantegninger, der er godkendt ved byggetilladelse på Kattesundet 12-14 jf. dokumenter på weblager.dk.”

For en ikke-fagperson som mig lyder det ikke som beskrivelsen af et gennemsnitligt hulrum.

Det lyder snarere som om, at der ikke er den påkrævede adskillelse mellem bygningerne, og at støj – særligt basstøj – overføres som vibrationer fra nr. 10 til nr. 12.

Der er som nævnt varslet påbud til 1000Fryd om at stoppe med koncerter fra på mandag, men det ser ud til, at det påbud bliver sat på pause, mens omfanget bliver klarlagt. Det må siges at være i sidste øjeblik.

Jeg må ærligt sige, at jeg er rystet over, at det tilsyneladende ikke er indgået i kommunens sagsbehandling, at årsagen til støjproblemerne mellem 1000Fryd og naboejendommen kan være bygningernes tilstand. Sagsbehandlingen af klagen fra ejeren af naboejendommen har stået på i næsten to år nu.

Dels har det været omtalt i Nordjyske (hvis dækning af 1000Fryd-sagen i øvrigt er virkelig god og grundig), og dels er der rapporten fra TV-inspektionen af det noget aparte hulrum tilbage i maj. Samtidig har repræsentanter for 1000Fryd fortalt mig, at de har gjort opmærksom på det til møder med repræsentanter for kommunen.

Det virker som om, at den ene kommunale hånd ikke ved, hvad den anden laver, og det er ganske enkelt ikke godt nok. Jeg er fuldstændigt ligeglad med, om det er nogens “skyld” eller fejl.

Jeg forholder mig til, at det ganske enkelt ikke er godt nok.

Jeg håber og tror stadig, at der kan findes en løsning, hvor 1000Fryd kan fortsætte som spillested på Kattesundet 10, men hvis kommunen skal være en medspiller til at løse det, kræver det, at alle forvaltninger spiller med i stedet for at overlade det til andre at finde løsninger.

Det ser heldigvis ud til, at der nu endelig kommer skred i tingene.


Aalborg Kommune graver sig ned i byggesag fra 1980’erne | Nordjyske.dk