Klimaet svigtes i budgetforslag

 • Det afgørende problem i Magistratens budgetforslag for Aalborg Kommune er, at det ikke lever op til de krav om CO2 reduktioner, som Aalborg Kommune skal levere, når vi skal give vores bidrag til at reducere CO2 udslippet i 2030 med 70 procent.
  Der afsættes alt for mange penge til asfalt og veje til biler (blandt andet til en motorvej hen over Egholm), mens der ikke noget løft til den kollektive trafik eller nogen forbedringer til cyklisterne.
  Det er helt uholdbart – og skal ændres i de kommende budgetforhandlinger, hvis Enhedslisten skal være med i et budgetforlig, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune (Enhedslisten).
 • Vi vil også stille forslag om, at investeringerne i skovrejsning fremrykkes. Så vi kan få gang i bindingen af CO2, forbedre drikkevandsbeskyttelsen og øge biodiversiteten.
  Omstillingen af Aalborg Kommunes drift til bæredygtig energi skal fremrykkes og Aalborg Kommune skal tage initiativ til en klimaalliance i Aalborg, så virksomheder indenfor alle brancher, foreninger, institutioner med videre kan inddrages i arbejdet med at sikre en markant reduktion i klimapåvirkningen i Aalborg Kommune, fortsætter Per Clausen.
 • Folkeskolen får et markant løft i budgetforslaget – og det er godt, men fritidspædagogikken skal styrkes ved, at normeringerne i DUS forbedres – og Aalborg Kommune bør fremrykke indførelsen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
  Selvom investeringerne i almen skolen bør medføre, at vi kan inkludere flere børn i denne, bliver vi i første omgang nødt til at også at afsætte ekstra midler til det stigende antal børn, som visiteres til specialtilbud, siger Per Clausen.
 • Der er tilført midler til flere ældre, men det bliver også brug for ekstraordinære tiltag for at tiltrække og fastholde arbejdskraft på dette område.
 • Sidst men ikke mindst bør de ekstra bevillinger til børn med handicap også følges op med flere midler til voksne med handicap, slutter Per Clausen.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08