Psykiatriens Hus i Aalborg

Regionsrådet tog endnu et skridt i udviklingen af psykiatrien i region Nordjylland. Det er hele tidsplanen for “Psykiatriens Hus” der var på dagsordenen i regionsrådet, den 28. februar.

Susanne Flydtkjær

Målgruppen for Psykiatriens Hus er borgere over 18 år bosiddende i Aalborg Kommune, der har samtidig kontakt til kommunen og behandlingspsykiatrien. Borgerne der har moderate symptomer og moderat funktionsnedsættelse og er i længerevarende komplekse behandlingsforløb, hvor der er mange aktører fra forskellige sektorer involveret.

Det er funktionsniveauet og kompleksiteten i forløbet – og ikke diagnosen – der er afgørende for, hvorvidt borgeren tilhører målgruppen for Psykiatriens Hus i Aalborg.
Et tættere samarbejde mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri medfører forhåbentligt at indsatsen til borgere med psykisk sygdom kan igangsættes hurtigere og gives mere målrettet end i en traditionel sektoropdelt struktur.
Målet er at sikre, at det er borgerens behov, der rammesætter samarbejdet. Det skal undgås, at borgeren bliver tovholder i eget forløb, og det skal sikres at indsatsen i ét regi bliver ført videre i andet regi.
Det skal vi blive meget bedre til.
Susanne Flydtkjær.