Slut med at overføre penge fra de ældres betaling for mad i kommunekassen

I flere år har Madservice, som leverer mad for kommunen til kommunens ældre borgere, fungeret som et ResultatCenter. Det har blandt andet betydet, at der hvert år er overført 25 procent af årets overskud til kommunekassen.

I Enhedslisten har vi altid ment, at det var urimeligt, at maden til de ældre var pålagt denne “afgift”. For nylig blev vi opmærksomme på, at det formentlig også var ulovligt, da reglerne på området siger, at borgerne ikke må betale andet end de kortsigtede og langsigtede udgifter til at producere maden. Kommunen må gerne give et tilskud til madproduktionen, men den må ikke have et overskud på denne.

På denne baggrund henvendte vi os til Borgmesterens Forvaltning og spurgte ind til sagen. Her har man nu i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen undersøgt sagen og konkluderer, at vi har ret og at det næppe er i overensstemmelse med reglerne, at man overfører en del af overskuddet fra Madservice til kommunekassen. Derfor vil denne praksis ophøre fra 1. januar 2018.

Gruppeformand, Per Clausen