Brug for grundlæggende diskussion af organiseringen af hjemmeplejen i Aalborg Kommune

Brug for grundlæggende diskussion af organiseringen af hjemmeplejen i Aalborg Kommune

  • Diskussionen af organiseringen at arbejdet i hjemmeplejen må ikke reduceres til en diskussion af flere ledere i denne. Alle ændringer må tage udgangspunkt i et ønske om at skabe mere livskvalitet for borgerne og må ske efter en grundig dialog med medarbejderne. Det er dem, der ved, hvad udfordringerne er, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem af Ældre- og Handicapudvalget i Aalborg Kommune.
  • Det betyder også, at vi må være villige til at se på, om den nuværende model, hvor tildelingen af hjælpen sker af nogen andre, end dem der udfører opgaverne og kender de ældre bedst, fungerer tilfredsstilende. Den nye analyse af “Lederunderstøttelse og organisering af hjemmeplejen i Aalborg Kommune” peger på, at den nuværende organisering af tildelingen af hjælp giver utilfredshed bland de ansatte, som ikke føler, at der tages hensyn til deres kendskab til de ældre i tildelingen af hjælpen, fortsætter Per Clausen.
  • Et andet væsentligt kritikpunkt er, at kørelisterne ikke er et anvendeligt arbejdsredskab. Det er helt afgørende, at dette problem løses i tæt dialog med de medarbejdere, som arbejder efter disse kørselslister, fortsætter Per Clausen.
  • Diskussionen af fremtidens organisering af hjemmeplejen i Aalborg skal fokusere på borgernes behov og på en inddragelse af medarbejdernes viden om, hvordan systemet fungerer i praksis. Det er forudsætningen for, at vi kan få løsninger, som reelt skaber forbedringer, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31675008