Aalborg Byråd skal støtte boligkvarterer i deres modstand mod diskrimination

Aalborg Byråd skal støtte boligkvarterer i deres modstand mod diskrimination

  • Det er ved en aktiv indsats lykkedes at få Grønneparken og Løvvangen af den såkaldte ghettoliste. Nu er de så kommet på listen over boligkvarterer, hvor beboerne ikke kan få familiesammenføring. Dette oplever boligforeningerne og beboerne i disse områder som både stigmatiserende og diskriminerende.
    Enhedslisten mener, at byrådet og Aalborg Kommune skal støtte boligselskaberne og beboerne i deres arbejde for at få dette forslag trukket tilbage, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • I Aalborg har boligselskaber, borgere, kommunen og civilsamfundet gjort en stor indsats for at sikre en alsidig beboersammensætning i de udsatte boligkvarterer. Dette arbejde har betydet, at Aalborg ikke har nogen boligområder på den såkaldte ghettoliste, fortsætter Per Clausen.
  • I den forbindelse er det vigtigt, at alle boligområder opleves som attraktive at bo i. Det forslag en række partier er blevet enige om, som betyder, at beboerne i blandt andet to boligkvarterer i Aalborg ikke kan få familiesammenføring – uanset om de opfylder alle andre krav – vil efter vores opfattelse modarbejde arbejdet med at gøre disse boligområder attraktive. Som BL har påpeget, kan det føre til at ressourcestærke beboere flytter fra området og at tilsvarende grupper ikke vil flytte til dette, siger Per Clausen
  • Derfor – og fordi vi er modstandere af diskrimination af borgere på grund af deres adresse – vil Enhedslisten stille et forslag i Aalborg byråd, som opfordrer partierne bag dette forslag til at trække det tilbage, slutter Per Clausen

Enhedslistens forslag:

I Aalborg har boligselskaber, borgere, kommunen og civilsamfundet gjort en stor indsats for at sikre en alsidig beboersammensætning i de udsatte boligkvarterer. Dette arbejde har betydet, at Aalborg ikke har nogen boligområder på den såkaldte ghettoliste. I den forbindelse er det vigtigt, at alle boligområder opleves som attraktive at bo i.

Det forslag en række partier er blevet enige om, som betyder, at beboerne i blandt andet to boligkvarterer i Aalborg ikke kan få familiesammenføring – uanset om de opfylder alle andre krav – vil efter vores opfattelse modarbejde arbejdet med at gøre disse boligområder attraktive. Som BL har påpeget, kan det føre til at ressourcestærke beboere flytter fra området og at tilsvarende grupper ikke vil flytte til dette.

Byrådet i Aalborg opfordrer derfor partierne bag denne aftale til at trække dette forslag tilbage.

Begrundelse:

Det er ved en omfattende indsats lykkedes at få Grønneparken og Løvvangen af den såkaldte ghettoliste. Nu er de så kommet på listen over boligkvarterer, hvor beboerne ikke kan få familiesammenføring. Dette oplever boligforeningerne og beboerne i disse områder som et stort tilbageslag for deres boligsociale område og som både stigmatiserende og diskriminerende. Enhedslisten mener, at byrådet og Aalborg Kommune skal støtte boligselskaberne og beboerne i deres arbejde for at få dette forslag trukket tilbage.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 3167-5008