Rødt og grønt alternativ til budgetforlig i Aalborg

  • Enhedslisten har stillet en række forslag til Aalborg Kommunes budget, som fjerner besparelser på ældreområdet og giver klare forbedringer for udsatte borgere – særligt børnene. Vi har også fundet penge til at fjerne besparelser på skoleområdet, indføre modersmålundervisning, forbedre normeringerne i daginstitutionerne og øge støtten til det boligsociale område. Vores forslag skaber forudsætningerne for et reelt velfærdsløft i stedet for forligspartiernes forringelser af velfærden, udtaler Per Clausen, Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi prioriterer også forbedringer for cyklisterne og i den kollektive trafik i stedet for højere parkeringshus og motorvej hen over Egholm. Vi afsætter midler til at følge op på Aalborg Byråds ambitiøse vedtagelse om mere og bedre natur i Aalborg Kommune. Områder som er helt fraværende i budgetforligspartiernes forslag, fortsætter Per Clausen.
  • Enhedslisten foreslår, at vi øger støtten til det kulturelle vækstlag og de udøvende kunstnere, giver flere penge til kulturelle aktiviteter i de udsatte boligområder og i landdistrikterne. Vi foreslår at droppe nedlægningen af biblioteker. Vi vil have mere kultur i byens kvarterer og i kommunens mindre byer og landsbyer – ikke mindre, siger Per Clausen
  • Enhedslistens budgetforslag giver et mindre træk på Aalborg Kommunes kasse i 2019 end budgetforligspartiernes forslag. Det skyldes primært, at vi foreslår at droppe investeringerne i parkeringshuset på Th. Sauersplads og i stedet sælger dette. Vi overholder også den vejledende tekniske serviceramme. Også i årene 2020 til 2022 hænger økonomien i vores forslag bedre sammen end budgetforligspartiernes, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2019 

Forslag, der er markeret med grønt, er de forslag, vi står alene med. Øvrige er de forslag fra forligspartierne, som vi har tilsluttet os.