Behov for markante ændringer i budgetforslag i Aalborg Kommune

Til Pressen

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2024 – 2027

 • Det fremlagte budget indeholder en række helt uacceptable forringelser inden for velfærden og savner de nødvendige investeringer inden for den grønne omstilling. For at løse disse problemer er det nødvendigt med flere penge fra staten til kommunerne. Dette krav rejser Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger og vi opfordrer også KL til i fremtiden at afvise at indgå økonomiaftaler med staten, som uundgåeligt vil føre til markante forbedringer i den kommunale velfærd, udtaler Anna Aaen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Her og nu forsøger vi at få fjernet de værste forringelser ved at fremlægge en række finansieringsforslag. Vi foreslår at droppe det kommunale bidrag til Egholm-motorvejen og sætte skatten op med 0,2 procent – samtidig med at vi fremlægger en række andre forslag til finansiering, som i løbet af de næste 4 år giver over 200 millioner kroner ekstra i kassen. Hermed bliver der både råd til at sikre velfærden og gennemføre den nødvendige investering i den grønne omstilling, siger Per Clausen, Enhedslistens medlem af Aalborg Byråds Økonomiudvalg.

Enhedslistens forslag:

 • Aalborg kommunes bidrag til Egholm motorvejen droppes. Det betyder, at der kan tilføres kassen i alt 270 millioner kroner de næste 4 år.
 • Kommuneskatten sættes op med 0,2 procent. Det giver 76,6 millioner om året før eventuel sanktion. Med maksimal statslig sanktion giver det 19,15 millioner i 2024, 38,3 i 2025 og 2026 samt 57,45 i 2027. Herefter er det ikke nogen individuel sanktion mod Aalborg Kommune.

Herudover foreslår Enhedslisten nedenstående yderligere finansieringsforslag

Alle beløb i 1.000 kr. 2024 2025 2026 2027
Besparelse på BusinessAalborg. Tilpasning af opgaver til at modsvare lovgivningens definition. 2.000 5.000 5.000 5.000
Besparelse på Destination Nord (forudsætter aftale med Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommune) 0 4.000 6.000 6.000
Reduceret tilskud til AKKC 0 3.000 6.000 6.000
Besparelse på Aalborg Event 2.000 2.000 2.000 2.000
Markedsføring af elitesport udgår 1.500 1.500 1.500 1.500
Besparelse Økonomi og Erhverv 1.500 1.500 2.000 2.000
Halvt gennemslag af administrative besparelser i Økonomiaftalen aftalt med regeringen 0 5.000 10.000 10.000
Parkering 8.000 8.000 8.000 8.000
Besparelse på byggesager og lokalplaner (delvis tilbagerulning af forhøjelse i budget 2023) 5.000 5.000 5.000 5.000
Øget brugerbetaling i byggesager 2.000 2.000 2.000 2.000
Besparelse på eksterne konsulenter 2.000 5.000 5.000 5.000
Besparelse på ekstern kommunikation 1.500 3.000 3.000 3.000
Øget bidrag fra erhvervslivet til renhold i midtbyen 1.000 1.000 1.000 1.000
Afgift på udeservering 1.400 1.3000 1.100 1.100
Besparelse på Musikkens Hus 2.000 2.000 2.000 2.000
Besparelse på Aalborg Zoo 1.000 1.000 1.000 1.000
Tilskud til Kunsthal Spritten indstilles i to år 5.000 5.000 0 0
Tilbagerulning af stigning i vederlag for udvalg m.m. vedtaget i 2017 0.600 0.600 0.600 0.600
Fremskynde reduktion på Centrale Stabe i JV 0.400 0 0 0
Fremskynde optimering af Centrale Stabe i JV 0.550 0.550 0 0
Samlet finansiering uden Egholm og skattestigning 36.950 56.450 61.200 61.200
 1. I alt finansiering uden Egholm og skatteforhøjelse: 215,8 mio.
  • 2024: 36,95 mio.
  • 2025: 56,45 mio.
  • 2026: 61,2 mio.
  • 2027: 61,2 mio.
 2. Egholm 150 (allerede opsparet +120 (30×4) = 270 mio.
 3. Skatteforhøjelse: 153,2 – 306,4 mio. over 4 år (afhænger af sanktionens omfang)
 4. Enhedslistens forslag samlet over 4 år 638,8 – 792,2 mio.
  • I gennemsnit 159,7- 198,05 mio.

Enhedslistens ændringsforslag Til Budget 2024 2027 hent som PDF-fil

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08
Anna Aaen
Tlf.: 30 24 72 66