Drop unødvendige sparekataloger

  • Udvalgene under Aalborg Byråd har fremlagt forslag til besparelser på 130 millioner. Dette sparekatalog indeholder en række alvorlige forringelser af velfærd og kommunal service. Det er derfor ikke underligt, at sparekataloget har skabt masser af bekymring hos kommunens borgere og de ansatte i Aalborg Kommune, udtaler Per Clausen.
  • Det paradoksale er, at vi slet ikke ved, om vi får brug for dette katalog. Det kan vi først vide, når forhandlingerne mellem regeringen og Kl afsluttes i løbet af de første uger af juni måned. Derfor kan vi risikere, at sparekataloget skaber helt unødvendige konflikter mellem byens borgere, de kommunalt ansatte og medlemmerne af byrådet, fortsætter Per Clausen.
  • Derfor foreslår Enhedslisten nu, at vi fremover venter med at behandle eller vedtage sparekataloger i udvalg og byråd, indtil vi har et klart overblik over kommunens økonomi. Typisk efter at KL’s forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi er overstået

Forslag til byrådet

Byrådet beslutter, at der ikke skal ske nogen politisk behandling/beslutning af sparekataloger for det kommende år, før kommunernes økonomiske forudsætninger er klarlagt i forbindelse med økonomiaftalen mellem regering og KL

På Enhedslistens vegne
Per Clausen

Yderligere kommentarer:

Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08