Enhedslisten foreslår 80 millioner flyttet i Aalborg Kommunes budget


Pressemeddelelse, tirsdag den 22. september 2020:

  • Når Enhedslisten møder op til budgetforhandlingerne med forslag om at flytte rundt på 80 millioner kroner, forventer vi naturligvis ikke at komme igennem med det hele. Men vi har valgt at fremlægge et forslag til budget, som reelt indeholder et løft i velfærden – som er fuldt ud finansieret – og vi forventer, at vi får mulighed for at sætte klare fodaftryk på det færdige resultat, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten
  • Også på det grønne område er der brug for at skærpe ambitionsniveauet. Det skal blandt andet ske ved at sætte gang i udarbejdelsen af et egentligt klimabudget, at opdatere Aalborg Kommunes Klimahandlingsplan til som minimum at understøtte de nationale klimamålsætninger samt øget fokus på en omlægning af transporten fra biler til cykler og kollektiv trafik, fortsætter Per Clausen.
  • På velfærdsområdet vil vi have særlig opmærksomhed på handicapområdet, hvor væksten i antallet af mennesker med handicap kræver et yderligere løft og støtten til kommunens udsatte borgere, som der reelt ikke er noget til i dette budgetforslag. Også på børne- og ældreområdet er der brug for flere penge oven i dem, som er afsat i budgetforslaget og på finansloven, siger Per Clausen
  • På kulturområdet vil vi arbejde for at øget støtte til Artcenter Spritten ikke finansieres af de eksisterende kulturinstitutioner. Således ønsker vi Kunsthal Nord sikret. Vi prioriterer også bibliotekernes tilbud og borgernes adgang til kultur- og fritidstilbud højere end de foreslåede investeringer i nye sæder på Aalborg Stadion, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08


Enhedslistens ændringsforslag, budgetforhandlingerne for perioden 2021 – 2024

Emne – område 2021 2022 2023 2024
01 Fjernelse af besparelse på ungeindsatsen på Løvbakken 0,7 0,7 0,7 0,7
02 Fjernelse af besparelse på Fritidscentrenes aktiviteter i skolerne 0,6 0,6 0,6 0,6
03 Udfordrede børn og unge 5,0 5,0 5,0 5,0
04 Bedre normeringer i DUS 5,0 5,0 5,0 5,0
05 Forringelser på DUS special tilbagerulles 1,2 1,2 1,2 1,2
06 Flere ressourcepladser i daginstitutionerne 1,5 1,5 1,5 1,5
07 Højere rådighedsbeløb til kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister m.fl. 1,0 1,0 1,0 1,0
08 Bedre normeringer i daginstitutioner 5,0 5,0 5,0 5,0
09 Sociale viceværter og støttepersoner 1,0 1,0 1,0 1,0
10 Sundhedsklinik for udsatte borgere med mulighed for stofindtagelse 1,5 1,5 1,5 1,5
11 Flere skæve boliger 4,0 0 0 0
12 Flere brugere og udvidet åbningstid i varmestuer 0,8 0,8 0,8 0,8
13 Indsats i forhold til udsatte borgere fra Grønland (Kofod skole) 0,5 0,5 0,5 0,5
14 Flere borgere med handicap 10,0 10,0 10,0 10,0
15 Aktivitetstilbud i botilbud for mennesker med handicap og ledsagelse til uvisiterede aktiviteter 6,0 6,0 6,0 6,0
16 Flere aftenvagter på plejehjem 5,0 5,0 5,0 5,0
17 Tilbagerulning af besparelse på pædagoger i undervisning 2 5,0 5,0 5,0
18 Reduktion på besparelse på 2-sprogsområdet 1,3 1,8 1,8 1,8
19 Mere tid til forberedelse for pædagoger i folkeskolen 4,5 4,5 4,5 4,5
20 Tilbagerulning af besparelse på Ungdommens Uddanelsesvejledning 1,5 1,5 1,5 1,5
21 Øget indsats i Kommunens Ungeindsats målrettet arbejdet med praktikpladser til EGU-elever og mentorindsats i forhold til FGU-elever 1,5 1,5 1,5 1,5
22 Prisstigninger i svømmehaller droppes 0,6 0,6 0,6 0,6
23 Filmstriben bevares som tilbud 0,3 0,3 0,3 0,3
24 Lederstilling på Kulturhal Nord bevares 0,7 0,7 0,7 0,7
25 Talentudviklingspulje på kunstområdet 1,5 1,5 1,5 1,5
26 Opfølgning på cykelpolitikken 5,0 5,0 25,0 25,0
27 Byfornyelse i Vejgaard, Nørresundby og Vestbyen 4,0 2,0 5,0 5,0
28 Mere natur og biodiversitet 1,0 1,0 1,0 1,0
29 Renovering af Kildeparken 4,0 4,0
30 Udarbejdelse af klimabudget og klimahandlingsplan, som lever op til de nationale klimamål 2,0
31 Indsats for øget samkørsel for kommunens medarbejdere (gerne i samarbejde med regionen og andre virksomheder) og udbredelse af delebiler (herunder en undersøgelse af muligheden for at lade dele af den kommunale bilflåde indgå) 1,0
32 Flere almene boliger 10,0 20,0 20,0
33 Udgifter i alt 78,1 85,2 117,2 117,2
Finansiering        
34 Servicebuffer 17,7
35 Jobvækstpakke reduceres til 5 millioner 2,0 2,0 2,0 2,0
36 Besparelse på events 1,5 1,5 1,5 1,5
37 Øger brugerbetaling på byggesager m.v. 4,0 4,0 4,0 4,0
38 Eksterne konsulenter og den centrale forvaltning Skoleforvaltningen 1,5 1,5 1,5 1,5
39 Eksterne konsulenter og den centrale forvaltning By- og Landskabs forvaltningen 1,5 1,5 1,5 1.5
40 Eksterne konsulenter og den centrale forvaltning Ældre og Handicapforvaltningen 1,5 1,5 1,5 1,5
41 Eksterne konsulenter og den centrale forvaltning Familie- og Socialforvaltningen 1,5 1,5 1,5 1,5
42 Drift på skolerne 2,0 2,0 2,0 2,0
43 Vejvedligehold 5,0 5,0 3,0 1,0
44 Renovering af Aalborg Stadion 5,0 5,0
45 Artcenter Spritten 4,0 6,0
46 Opsparing til motorvej hen over Egholm 30,0 30,0 30,0 30,0
47 Uforbrugt pulje til grønne investeringer 3,0
48 Stigende tilskud fra staten 40,0 60,0 80,0
49 Indtægter I alt 76,2 94,5 119,5 126,5

Enhedslistens ændringsforslag – hent som PDF-fil