Budgetforlig med klare Enhedsliste aftryk

  • Budgetforliget i Aalborg indeholder en række forbedringer i forhold til budgetforslaget for ældre, mennesker med handicap, udsatte borgere og børn. Også i forhold til miljø og klima indeholder aftalen vigtige forbedringer. Derfor er Enhedslisten med i aftalen, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Jeg er særlig glad for, at vi fik afsat penge til at udarbejde et klimabudget, så vi kan sikre, at hensynet til klimaet kan prioriteres lige så højt, som hensynet til økonomien og at vi også får penge til at udarbejde en ny Klimahandlingsplan, som lever op til de nationale målsætninger. Det kan give klima- og miljøindsatsen et markant løft i Aalborg Kommune, siger Lasse Olsen, Miljø- og Energirådmand for Enhedslisten i Aalborg Kommune.
  • Med aftalen sikrer vi også, at der kommer flere skæve boliger i Aalborg, at der bliver afsat flere midler til gademedarbejdere og at varmestuerne får længere åbningstid. Hertil kommer flere penge til ældreområdet og flere penge til mennesker med handicap – selvom vi må erkende, at der stadig er et efterslæb på handicapområdet i forhold til væksten i antallet af borgere med handicap, fortsætter Per Clausen
  • Vi fik fjernet nogle af besparelserne på børne- og ungdomsrådet, sådan at der samlet set er tale om et løft både på skole- og dagsinstitutionsområdet i 2021 i forhold til 2020. Kunsthal Nords overlevelse sikres med fokus på større inddragelse af lokale kunstnere. Hertil kommer, at vi fik sikrer, at der også bliver bygget almene boliger i Aalborg i de kommende år. Alt i alt et acceptabelt, men ikke prangende resultat, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08
Lasse Olsen
Tlf.: nr.: 25 19 94 01